FPA vill veta vad kunderna tycker om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

Kundenkäten om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning är öppen 8–24.11.2019. Genom att svara på webbenkäten kan kunden ta del i att utveckla tolktjänsten.

En länk till webbenkäten skickas per e-post till alla kunder, som har beställt tolk under åren 2018–2019 och som har meddelat en e-postadress till FPA. Adresserna har tagits från FPA:s kundregister.

Webbenkäten är öppen till och med 24.11.2019. Det är frivilligt att svara på enkäten.

Det är viktigt att kunderna svarar på enkäten, eftersom bara de har kunskap om hur tolktjänsten fungerar i deras vardag. Vid behov kan man fylla i enkäten med hjälp av en tolk. Frågorna finns som text på finska och svenska och på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Anvisning till kunden

Du får per e-post en personlig länk till webbenkäten om du har använt tolktjänsten under åren 2018–2019 och om du har meddelat en e-postadress till FPA. Om du inte har meddelat en e-postadress, kan du be om en personlig länk till enkäten på adressen vatu@kela.fi. Man kan inte svara i pappersform.

I enkäten finns det frågor till exempel om kommunikation, att beställa tolk, den personliga tolklistan och distanstolkning. Vi ställer också några bakgrundsfrågor och ber dig utvärdera det senaste tolkningstillfället och tjänsten som helhet.

Det tar cirka 15–30 minuter att svara på enkäten. Du kan avbryta när som helst genom att stänga webbläsaren och fortsätta senare genom att öppna den personliga länken via e-postmeddelandet som du fick. När du går tillbaka till enkäten kan du antingen börja från början eller fortsätta att svara från det ställe där du avbröt senast.

Alla svar behandlas konfidentiellt. Information som samlas in ges inte ut till andra än dem som deltar i enkätarbetet, och dina svar inverkar inte på tjänster och förmåner som du får från FPA. Information publiceras alltid så att enskilda uppgiftslämnare inte går att känna igen. Resultaten används enbart för att utveckla tjänsten.

Om du har frågor eller vill ge respons om enkäten kan du skicka e-post till adressen vatu@kela.fi.

Läs mer