Från 2.1.2020 blir det enklare att ansöka om och beställa tolkning för utlandsresa

Från början av januari kan kunden ansöka om och beställa tolktjänst för utlandsresa med en och samma ansökan.

I fortsättningen behöver kunden alltså inte göra en separat beställning, utan tolkningen förmedlas utifrån uppgifterna i ansökan. FPA tar vid behov kontakt med kunden om tilläggsinformation behövs.

Tidigare skickade kunden först en ansökan om tolktjänst för utlandsresa till FPA. Om tjänsten beviljades, måste kunden ännu efter det själv beställa tolkning. På FPA började förmedlingsarbetet först i och med kundens beställning.

Målet med ändringen är att göra det smidigare att få tolk i god tid före resan. Då kan även tolkarna ordna sin resa i god tid och på det sättet säkra sina egna resebiljetter och logi.

Använd ny ansökningsblankett

I samband med ändringen förnyas ansökningsblanketten. Den nya blanketten publiceras på FPA:s webbplats 2.1.2020. Ansökningar som lämnats in efter det behandlas på det nya sättet.

På blanketten ska kunden meddela de nödvändiga uppgifterna, såsom resans längd, behovet av tolkning under resan och behovet av tolkningstimmar. FPA behöver uppgifterna för att kunna bevilja och ordna tjänsten för kunden. Om det saknas uppgifter kan det hända att behandlingen av ansökan fördröjs.

När ansökan har behandlats skickar FPA ett beslut om rätt till tolktjänst för utlandsresa. I beslutet berättas även hur tolktjänsten har ordnats. 

Kunden får ett meddelande om vilken tolk som följer med på resan.

Om det sker ändringar i resan ska kunden meddela FPA ändringarna omedelbart per e-post vatu@kela.fi. Ändringarna kan inverka på bl.a. tolkens tillgänglighet och resekostnaderna.

Visste du att...

Man kan få tolkning för utlandsresa för maximalt 2 veckor. Man kan få tolkning för en längre tid endast om det finns en motiverad orsak till det, t.ex. längden på en resa som anknyter till arbete eller studier.

För dagslånga utlandsresor inom närområdet behöver man inte separat ansöka om rätt till tolktjänst. Man kan beställa tolkning på vanligt sätt.

Tolkning under en utlandsresa minskar antalet tolkningstimmar som kunden har beviljats för kalenderåret. Kunder med hörselskada eller talskada har rätt till 180 timmar tolkning per kalenderår och kunder med syn- och hörselskada har rätt till 360 timmar tolkning per kalenderår. Tilläggstimmar kan beviljas om kunden har ett motiverat behov.

Närmare information