Kunden kan be att få en tolk för en annan funktionsnedsättningsgrupp

 

Om tolktjänstens kund som har talskada, hörselskada eller syn- och hörselskada inte får en tolk inom den egna funktionsnedsättningsgruppen, kan FPA på kundens begäran utreda om andra tolkar är lediga.

Tolkning som organiseras av FPA utförs av en utbildad tolk som behärskar kundens tolkningsmetoder. Kunden kan be FPA att leta efter en tolk utanför den egna kundgruppen, om det inte finns en tolk för den egna funktionsnedsättningsgruppen och om kunden upplever att hen kan få tillräckligt bra tolkning av en tolk som inte har specialkunnande i den egna kundgruppens tolkningsmetoder.

Kunden ska meddela skriftligt att hon eller han kan använda en tolk för en annan funktionsnedsättningsgrupp, alltså utanför den egna kundgruppen. Till exempel kan en kund med syn- och hörselskada meddela att det inte behövs handledning, beskrivning, taktilt teckenspråk eller annat specialkunnande för syn- och hörselskadade, utan att kunden kan använda en tolk för hörselskadade. Om kunden vill använda en annan tolk upprepade gånger, ska begäran göras skriftligt på nytt för varje beställning.

FPA kan bara förmedla en annan tolk i enskilda fall och i det fall att det inte finns en tolk inom den egna kundgruppen. FPA kan alltså inte ordna tjänsten helt eller kontinuerligt med tolkar utanför den egna kundgruppen.

För tolkarna är tolkning i den här situationen frivilligt i enlighet med yrkesetiska principer för tolkar.

Förändringen görs med anledning av beslut som fattats av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt Helsingfors förvaltningsdomstol. FPA:s tolktjänst regleras av lagen om tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning 133/2010.

Läs mera