Nu kan du beställa nyhetsbrevet för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Genom att beställa nyhetsbrevet får du aktuell information om tjänsten och ändringar i den direkt till din e-post. Tolktjänstens kunder har önskat att få information per e-post.

FPA informerar om tolktjänsten även i fortsättningen via webbplatsen, samarbetspartners och brev.

Kunderna har via respons och kundråd som ordnades i fjol framfört önskemål om att FPA borde informera per e-post om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Kunderna har upplevt, att informationen som publiceras på FPA:s webbplats och som skickas till samarbetsorganisationerna inte når dem.

Nyhetsbrevet skickas ut enligt behov, cirka 3–4 gånger per år. I nyhetsbreven samlas för kunderna viktig information, såsom ändringar och förnyelser i tjänsten. Via nyhetsbreven informeras även till exempel om ändringar i öppettiderna. FPA informerar om grundläggande ändringar i tjänsten även i fortsättningen via brev.

Om du vill ha nyhetsbrevet, kan du beställa det via www.fpa.fi/nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är på finska och svenska och från det länkas till innehåll på teckenspråk på fpa.fi.

Läs mera