Nu kan man beställa tolk på nätet

 

Kunder hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan nu beställa tolk på nätet. Beställningsblanketten har utarbetats på kundernas önskemål och den utvecklas utifrån respons från kunderna.

När kunden beställer tolk med beställningsblanketten är det enklare att ge de uppgifter som behövs för tolkförmedlingen. Då behöver FPA inte så ofta be kunden om ytterligare uppgifter och det går smidigare att hitta en lämplig tolk.

Blanketten kan användas bara för en beställning i sänder och det går inte att göra beställningar som sträcker sig över flera dagar, t.ex. för läger eller utlandsresor.

Av sekretesskäl sparas kundens uppgifter inte på blanketten, utan de måste fyllas i på nytt varje gång.

Till en början är blanketten planerad endast för kunder med hörselskada. Den är ännu inte tillgänglig för alla: exempelvis med skärmläsare är den besvärlig att använda. Målet är att få blanketten i bruk också för personer med talskada eller syn- och hörselskada.

Blanketten har utvecklats i samarbete med kundorganisationerna och kunderna. Kunderna har i testningsskedet gett rikligt med respons som har använts i utvecklingen.

Kunderna kan också i fortsättningen komma med synpunkter för utvecklingsarbetet. Det går t.ex. att göra ändringar i blankettens utformning och innehåll. Man kan ge respons på användningen av blanketten per e-post på adressen vatu@kela.fi.

Det är också i fortsättningen möjligt att beställa tolk per sms, telefon eller e-post, via distansservicen och per brev.

Närmare information för kunder