Situationen förbättrades för tolktjänstens kunder med talskada

År 2018 gjordes 164 000 beställningar till tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, alltså 8 % mera än 2017. Till 148 000 beställningar, alltså 95 % av alla beställningar, lyckades man hitta tolk. Tjänsten fungerade bättre särskilt för kunder med talskada.

Av alla 164 000 beställningar gjorde kunder med hörselskada 88 000, kunder med talskada 49 000 och kunder med syn- och hörselskada 27 000 beställningar. Antalet beställningar ökade med 8 % från 2017. Mest ökade beställningar som gjordes av personer med talskada (12 %). Studietolkning ingår i siffrorna.

– Det är glädjande att antalet beställningar ökade fortsättningsvis. Det vittnar om hur viktig tjänsten är för kunderna, säger Sari Paloposki som är chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

När FPA får en beställning letar man omsorgsfullt efter en tolk. Möjligheten att få en tolk påverkas till exempel av om beställningen har gjorts i god tid, vilken veckodag tolkningen är och om tolkarna har meddelat att de kan ta emot uppdrag. I praktiken är det nästan omöjligt att hitta en tolk till varje beställning.

År 2018 fick kunder med hörselskada en tolk till 97 % av beställningarna. Kunder med talskada fick tolk till 93 % och kunder med syn- och hörselskada till 95 % av beställningarna. Svenskspråkiga kunder fick en tolk till 92 % av beställningarna.

I statistiken syns även skillnader mellan områden och tolkningsmetoder. I Mellersta området fick kunderna tolkar till sina beställningar lite sämre än genomsnittet: tolkar hittades till 92 % av beställningarna. I Östra området lyckades beställningarna lite bättre än genomsnittet, där 97 % av beställningarna lyckades. Andelen skrivtolkningsbeställningar är cirka 5 %, och de lyckades sämre än genomsnittet: tolkar förmedlades till 91 % av alla beställningar. Mest utmaningar fanns i Mellersta området, där tolkar förmedlades till 77 % av beställningarna.

Centret för tolktjänst förmedlade tolkar till 148 000 beställningar och 14 000 beställningar förverkligades inte. Av dessa avbokades 6 900 beställningar och till 7 400 beställningar lyckades man inte hitta tolk. En beställning statistikförs som avbokad till exempel om kunden blir sjuk och meddelar i ett sent skede att tolk inte behövs. Om man trots försök inte lyckas hitta en tolk, statistikförs den under ”tolk hittades inte”.

År 2018 hade 6 200 personer rätt till tolktjänst, av vilka 3 500 använde tjänsten. Största delen, 2 300 kunder, har hörselskada, medan 850 har talskada och 280 syn- och hörselskada. Antalet hörsel- och syn- och hörselskadade kunder ändrades inte nämnvärt. Däremot ökade antalet kunder med talskada med 8 %. En kund räknas som användare om han eller hon använder tjänsten minst en timme per år.

År 2018 uppgick kostnaderna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning till 44,7 miljoner euro. Året innan uppgick kostnaderna till 45,2 miljoner euro.

Närmare information för kunderna: