Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning förnyas år 2018


Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning inleder en ny avtalsperiod år 2018 och tjänsten förnyas. I framtiden kan kunden påverka valet av tolk. Tolktjänsten ska dessutom i framtiden försöka hitta en lämplig tolk så nära kunden som möjligt. Förmedlingen av tolkar för år 2018 börjar i december.

Centret för tolkningstjänst har redan tagit emot tolkbeställningar för år 2018. Tyvärr kan tolkar inte börja förmedlas förrän i december, eftersom avtalsperioden mellan FPA och tolkningsföretagen byts.

Vill du beställa tolk för år 2018 redan nu?

Den nya avtalsperioden inleds i början av år 2018. Kunderna kan fortsätta att beställa tolkning som vanligt under hösten 2017.

Däremot innebär den nya avtalsperioden att det blir ett avbrott i förmedlingen av tolkar. Centret för tolktjänst kan ta emot beställningar för år 2018, men kan inte börja leta efter en lämplig tolk förrän början av december 2017 då man vet vilka tolkar som arbetar under den nya avtalsperioden. Kunden får veta vilken tolk som bokats för uppdraget tidigast i december 2017.

Mera information om de kommande förnyelserna ges i början av november, då tolkningsföretagen och tolkarna för avtalsperioden 2018–2019 har valts.

Närmare information för kunderna: