Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning fortsätter som normalt

Marknadsdomstolen har i dag upphävt FPA:s beslut om upphandling av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Beslutet påverkar tills vidare inte tolktjänstens kunder och det har ingen omedelbar inverkan på organiseringen av tolktjänsten.

FPA vill lyfta fram att marknadsdomstolens beslut inte har någon omedelbar inverkan på tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Kunderna kan beställa tolkar som vanligt.

Marknadsdomstolen anser i sitt beslut att FPA har skött upphandlingen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning oklanderligt, med undantag för en sak. Marknadsdomstolen anser att det inte var acceptabelt att förutsättningen för att få kvalitetspoäng för en tolk var, att tolkens namn uppges redan i offerten.

FPA:s revisorer har i sin utredning bedömt att det inte fanns något att korrigera i upphandlingen.

FPA fördjupar sig i beslutet och fattar efter det beslut om fortsatta åtgärder. FPA informerar mera senare.

FPA:s ledning har dessutom i dag fattat beslut om att utreda processen kring den pågående upphandlingen av rehabiliteringstjänster. Efter utredningen fattar man beslut om upphandlingen av rehabiliteringstjänster genomförs utifrån den pågående konkurrensutsättningen.

Närmare information