Under perioden januari–juni hittades en tolk till 96 % av samtliga beställningar

Under början av året gjordes 87 000 beställningar till tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, vilket är 6 % mer än under motsvarande tid år 2018. En tolk hittades till 80 000 beställningar, dvs. till 96 % av samtliga beställningar. Det finns dock skillnader mellan olika tolkningsmetoder och olika områden.

Av de 87 000 beställningar som gjordes under början av året, gjordes 47 000 av kunder med hörselskada, 27 000 av kunder med talskada och 14 000 av kunder med syn- och hörselskada. Det gjordes 6 % mera beställningar än under motsvarande tid år 2018. Beställningarna av studietolkning ingår i sifforna.

–Antalet beställningar har ökat under början av året i alla kundgrupper, vilket är glädjande, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

För varje beställning söker man noggrant fram en tolk. Tillgången till tolk påverkas exempelvis av i hur god tid kunden har gjort beställningen, vilken veckodag tolkning behövs och hur tolkarna har meddelat att de står till förfogande. I praktiken är det inte möjligt att hitta en tolk till riktigt alla beställningar.

Kunder med hörselskada fick en tolk till 97 % av antalet gjorda beställningar. Kunder med talskada fick en tolk till 94 % och kunder med syn- och hörselskada till 96 % av antalet gjorda beställningar. Svenskspråkiga kunder fick en tolk till 94 % av antalet gjorda beställningar.

I statistiken syns också skillnader mellan tolkningsmetoderna och områdena. Inom Norra området genomfördes beställningarna sämre än genomsnittet, en tolk hittades till 92 % av beställningarna. Å andra sidan genomfördes beställningarna bättre än genomsnittet inom Västra området, där en tolk hittades till 97 % av beställningarna.

Beställningarna av skrivtolkning utgjorde ungefär 5 % av samtliga beställningar och de genomfördes en aning sämre än genomsnittet: en tolk hittades till 90 % av beställningarna. De största utmaningarna gällde förmedlingen av beställningar av skrivtolkning inom Norra området, där en tolk hittades till 71 % av beställningarna.

–Norra området är geografiskt omfattande och avstånden är långa, vilket medför utmaningar när tjänsten ska ordnas för kunderna. Resursbristen i fråga om skrivtolkning inom Norra området har kunnat åtgärdas i juli, och därmed kan man förvänta sig att det härefter kommer att gå bättre att ordna tjänsten för kunder som använder skrivtolkning.

En tolk hittades till 80 000 beställningar och ungefär 6 600 beställningar genomfördes inte: kunderna annullerade 3 200 beställningar och till 3 400 beställningar hittades ingen tolk. Beställningarna statistikförs som annullerade till exempel när kunden insjuknar eller meddelar att han eller hon inte behöver tolk på grund av ändringar i sista minuten. Om man trots ansträngningar inte hittar en tolk, statistikförs det under punkten ”tolk hittades inte”.

Under början av året hade sammanlagt 6 200 personer rätt till tolktjänst. Av dem använde 3 000 personer tjänsten. Merparten av dem som utnyttjade tjänsten, 2 000 kunder, var personer med hörselskada. Antalet personer med talskada var 700 och personer med syn- och hörselskada 250. En kund räknas som användare av tolktjänsten, om personen utnyttjar tjänsten minst 1 timme per år.

Från januari till juni uppgick kostnaderna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning till 24,0 miljoner euro. Under motsvarande tid föregående år var kostnaderna 22,1 miljoner euro.

Läs mer