Beställ tolk för utlandsresa

 

När du har beviljats rätt till tolkning under utlandsresa kan du beställa tolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Om du gör en endagsresa till ett grannland

Du behöver inte ansöka om rätt till tolkning under utlandsresa om du gör en endagsresa till Finlands grannländer eller åker på en kryssning som varar under ett dygn. En sådan resa är jämförbar med en resa inom landet.

Ange följande uppgifter i beställningen:

  • ditt namn, kundnummer eller födelsedatum
  • vart du reser
  • när du reser (datum och klockslag)
  • för vilket ändamål du behöver tolk
  • övriga upplysningar om resan (t.ex. om det är fråga om en gruppresa).

Berätta till vad du behöver tolkning

För att tolktjänst ska kunna ordnas förutsätts det alltid, även under en utlandsresa, att du känner till ditt behov av tolkning på förhand.Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ordnar servicen utifrån de uppgifter som du meddelar.

Berätta så noggrant som möjligt i vilka kommunikationssituationer du behöver tolkning. Uppskatta även hur länge du behöver tolkning. När du har planerat resan i detalj kan du precisera beställningen med mer exakta uppgifter om ditt tolkningsbehov. Precisera behovet senast en vecka före resan. Även tolken behöver på förhand få information om beställningens innehåll och längd för att kunna förbereda sig på sin uppgift.

Om du använder tolktjänst utomlands minskar det på de tolkningstimmar som du har beviljats.

Läs mer