Introduktion i användning av tolktjänsten

 

 

När du har beviljats rätt till tolktjänst kan du få introduktion och handledning i hur man använder tjänsten.

Vid introduktionen går man bland annat igenom följande saker:

  • vad tolktjänsten är
  • vilken roll och vilket ansvar tolken har
  • hur man beställer tolk
  • antalet tolkningstimmar
  • kunduppgifterna.

Introduktionen är avsedd för nya kunder. Du kan också få introduktion även om du redan använt tjänsten. Du kan också tacka nej till introduktionen.

Så här genomförs introduktionen

Alla nya kunder erbjuds introduktion. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontaktar dig för att komma överens om tidpunkten och platsen för introduktionen. Introduktionen ges av en lämplig tolk som väljs av Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Du får en skriftlig bekräftelse på introduktionen.

I introduktionen kan också t.ex. en nära anhörig, kontaktperson, assistent eller talterapeut delta.

Om man inte hinner gå igenom alla frågor på en gång ordnas ett nytt möte. Du får behålla introduktionsmaterialet.

Om du har anlitat tolktjänsten men vill ha handledning kan du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och be om att få introduktion.

Efter introduktionen

Efter introduktionen följer vi under tre månader med hur du använder tolktjänsten och hur introduktionen lyckats.

Om du inte har anlitat tolktjänsten kontaktar vi dig och ordnar vid behov ytterligare introduktion.

Läs mer