Så här ansöker du om studietolkning för personer med funktionsnedsättning

 

FPA ordnar tolkning för studier efter grundskolan. Du kan ansöka om studietolkning om du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Ansök om studietolkning för hela studietiden.

  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r (pdf).
  2. Bifoga ett intyg om att du har blivit antagen till läroanstalten. Det räcker med en kopia.
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten.   Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Beställ en studietolk när du har beviljats rätt till studietolkning.

Om studierna drar ut på tiden

Om dina studier drar ut på tiden ska du ansöka på nytt om rätt till studietolkning med blanketten Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r (pdf). Bifoga ett intyg från läroanstalten om att studierna fortsätter.

Meddela förändringar utan dröjsmål

Anmäl utan dröjsmål förändringar i anslutning till studierna till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och till studietolken.

Anmäl till exempel om

  • du avbryter studierna
  • du avslutar dina studier
  • du blir utexaminerad tidigare än beräknat
  • ditt behov av studietolkning minskar eller upphör helt
  • du byter läroanstalt
  • du byter studielinje inom läroanstalten
  • den tolkningsmetod eller det språk som du använder ändras.

Om omständigheterna förändras omprövar FPA det beslut om studietolkning som du fått. Det kan hända att du blir ombedd att fylla i en ny ansökan.

Läs mer