Så här ansöker du om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa

 

OBS! Från och med 2.1.2020 ändras sättet att ansöka om rätt till tolktjänst för utlandsresa. Läs mera i meddelandet.

FPA ordnar tolktjänst också för utlandsresor. Du kan ansöka om rätt till tolktjänst för utlandsresa om du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Ansök om rätt till tolktjänst i god tid före resan.

Om du gör en endagsresa till ett grannland

Du behöver inte ansöka om rätt till tolkning under utlandsresa om du gör en endagsresa till Finlands grannländer eller åker på en kryssning som varar under ett dygn. En sådan resa är jämförbar med en resa inom landet.

  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa (TU 3r).
  2. Om utlandsresan är längre än två veckor ska du till ansökan bifoga
    • utredning om reseprogrammet eller
    • annan utredning som beskriver resans innehåll och behovet av tolkning.
  3. Skicka in ansökan med bilagor till FPA per post. Du kan också skicka bilagor via funktionen Meddelanden i e-tjänsten.

När du har beviljats rätt till tolktjänst för utlandsresa kan du beställa tolk. Närmare information finns under Beställ tolk för utlandsresa.

Kom också ihåg det europeiska sjukvårdskortet

Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka utomlands får du sjukvård i EU- och EES-länderna och i Schweiz till samma pris som landets invånare om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Läs mer