Så här ansöker du och beställer tolk för utlandsresa

 
  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa TU 3r (pdf).
  2. Om utlandsresan är längre än två veckor ska du till ansökan bifoga
    • utredning om varför du behöver tolktjänst för över 2 veckor (t.ex. ett seminarieprogram eller en studieplan).
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten.   Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Meddela alla nödvändiga uppgifter

För att tolktjänst ska kunna ordnas förutsätts det alltid, även under en utlandsresa, att du känner till ditt behov av tolkning på förhand. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ordnar servicen utifrån de uppgifter som du meddelar.

På samma ansökningsblankett kan du meddela alla uppgifter som behövs för beställningen:

  • hur lång resan är
  • för vilket ändamål du behöver tolkning
  • hur många timmar du behöver tolkning.

FPA behöver dessa uppgifter för att kunna bevilja och ordna servicen för dig. Om uppgifter saknas kan det fördröja behandlingen av din ansökan.

I beslutet ser du hur servicen ordnas

När din ansökan har behandlats, skickar FPA ett beslut till dig om din rätt till tolkning under utlandsresan. I beslutet står det hur tolkningen ordnas. FPA meddelar även vem som kommer som tolk på resan.

Om din resa ändras, meddela om ändringarna så fort som möjligt till FPA. Ändringarna kan till exempel påverka möjligheten att få tolk eller resans kostnader.

Berätta till vad du behöver tolkning

Berätta så noggrant som möjligt i vilka kommunikationssituationer du behöver tolkning. Uppskatta även hur länge du behöver tolkning. När du har planerat resan i detalj kan du precisera beställningen med mer exakta uppgifter om ditt tolkningsbehov. Precisera behovet senast en vecka före resan. Även tolken behöver på förhand få information om beställningens innehåll och längd för att kunna förbereda sig på sin uppgift.

Om du använder tolktjänst utomlands minskar det på de tolkningstimmar som du har beviljats.

Läs mer