För barnatillsyningsmän

FPA:s uppgifter i ärenden som gäller försörjningen av barn är att

  • bevilja och betala ut underhållsstöd på kundens ansökan
  • driva in underhållsbidrag av den underhållsskyldige på basis av beviljat underhållsstöd
  • bevilja betalningsbefrielse på den underhållsskyldiges ansökan

när villkoren i lagen om underhållsstöd uppfylls. FPA deltar inte på något sätt i uppgörandet av underhållsavtalet och tar inte ställning till underhållsavtalets innehåll.

FPA samarbetar med kommunens barnatillsyningsman i ärenden som gäller underhållsstöd. På de här sidorna finns information om underhållsstödet baserad på sådana frågor som diskuterats med barnatillsyningsmännen.

Svar på dina frågor kan du också hitta på de sidor som riktar sig till privatpersoner. Eftersom sidorna riktar sig till barnatillsyningsmän används i texten i regel endast begreppet underhållsavtal, även om stödet också kan beviljas på basis av domstolsbeslut/underhållsdom.

Ytterligare information