Uppdatera kontaktuppgifter

Förändringar i adresser och betalningsadresser skall göras skriftligt. Ändringar kan anmälas med FPAs blankett Anmälan, Uppgifter om hyresvärden Y 12r (pdf). Blanketten kan lämnas in på vilken FPA-serviceställen som helst.