Terapier inom krävande medicinsk rehabilitering som FPA ordnar

FPA ordnar krävande medicinsk rehabilitering i form av olika typer av individuellt planerade terapier.

Serviceproducenter som ger individuell terapi har valt för åren 2019–2023 genom anbudsförfarande. Upphandlingen gällde 11 olika former av terapi till varje försäkringsdistrikt.

Läs mer