Upphandling inom utvecklingsverksamheten

Medel avsedda för FPA-rehabilitering enligt prövning kan användas för att finansiera rehabiliteringens utvecklings- och forskningsverksamhet. FPA upphandlar tjänster för utvecklingsverksamheten inom ramen för lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Upphandlingen för utvecklingsprojekten ordnas som anbudsförfarande, som förhandlingsförfarande eller som samfinansieringsförfarande.

FPA utvecklar själv rehabiliteringstjänsterna och upphandlar i sådana situationer tjänsterna genom anbudsförfarande eller genom förhandlingsförfarande. Upphandlingen för utvecklingsprojekten meddelas på annonseringskanalen HILMA och på FPA:s webbplats.

Samfinansieringsförfarande används vid projektplaner och -ansökningar som inkommer till FPA utifrån. Ansökningsförfarandet gällande finansieringen av utvecklingsverksamheten beskrivs på FPA:s webbplats under Tarkennettu hankehakemus (specificerad projektansökan).