Upphandling ordnad av gruppen för rehabiliteringstjänster

Gruppen för rehabiliteringstjänster anordnade under våren 2018 upphandling av rehabiliteringstjänster enligt förteckningen nedan (inte bindande).  I anbudsförfrågan inom ramen för upphandlingen våren 2018 redogjordes närmare för de servicelinjer som upphandlas per sjukdoms- och målgrupp.

FPA presenterade 19.1.2017 systemet för konkurrensutsättning, Cloudia, för serviceproducenter och visade bl.a. hur man registrerar sig, gör upp och skickar in anbud i Hanki-tjänsten. För att lämna ett anbud i systemet måste serviceproducenten först registrera sig.

Närmare upplysningar finns under länkarna nere på sidan (på finska). 

Rehabiliteringstjänster som upphandlas Tidsschema

Kurser för personer med ALS

8.2.-29.3.2018

Kurser för personer med Crohns sjukdom och colitis ulcerosa

8.2.-29.3.2018

Kurser för personer med organtransplantation

8.2.-29.3.2018

Kurser för personer med muskelsjukdomar och sjukdomar i det perifera nervsystem

8.2.-29.3.2018

Kurser för personer med hjärnskada

8.2.-29.3.2018

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, finskspråkig

15.3.-8.5.2018

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, svenskspråkig

våren 2018
Multidisciplinär individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, finskspråkig 15.3.-8.5.2018

Multidisciplinär individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, svenskspråkig

våren 2018

Ytterligare information (på finska)