Upphandling av multiprofessionell rehabilitering

Gruppen för rehabiliteringstjänster anordnar 2020 upphandling av rehabiliteringstjänster enligt förteckningen nedan (ej bindande). En del av upphandlingarna kan eventuellt bli uppskjutna till 2021.

I anbudsförfrågningarna inom ramen för upphandlingarna 2020 framgår närmare vilka servicelinjer som upphandlas per sjukdoms- och målgrupp.

I en del av tjänsterna ingår distansrehabilitering som en ny form av rehabilitering och för en del av tjänsterna tas ett registreringsförfarande i bruk.

FPA presenterade det elektroniska systemet för konkurrensutsättning vid ett evenemang för FPA:s serviceproducenter 19.1.2017. Av presentationen framgår bl.a. hur man registrerar sig samt hur man gör upp och skickar in anbud i Hanki-tjänsten.

För att lämna ett anbud i Hanki-tjänsten måste serviceproducenten först registrera sig i systemet.

Närmare upplysningar finns under länkarna nere på sidan (på finska). 

Rehabiliteringstjänster som upphandlas Tidsschema

Kurser för personer med ADHD

2020

Kurser för personer med autismspektrumstörning

2020

Kurser för personer med diabetes (distansrehabilitering ingår)

2020

Kurser för personer med metabolt syndrom (distansrehabilitering ingår)

2020

Kurser för personer med sjukdomar i andningsorganen (distansrehabilitering ingår)

2020

Kurser för personer med rörelsestörningar      

2020

Kurser för unga med mentala problem (distansrehabilitering ingår)

2020

Kurser för vuxna med mentala problem

2020

Kurser för vuxna med utmattningssyndrom

2020

Kurser för personer med minnessjukdomar

2020

Kurser för personer med ledgångsreumatism och ryggradsreumatism

2020

Kurser för barn med ledinflammation

2020

Kurser för barn med hjärtsjukdomar

2020

Kurser för personer med cancer

2020

Kurser för närståendevårdare (distansrehabilitering ingår eventuellt)

2020
   
Rehabiliteringstjänster som övergår till ett registreringsförfarande  
Min egen väg-rehabilitering 2020
Kurser för vuxna med hjärtsjukdomar 2020

Ytterligare information (på finska)