Upphandling ordnad av gruppen för rehabiliteringstjänster

Gruppen för rehabiliteringstjänster anordnas under våren 2019 upphandling av rehabiliteringstjänster enligt förteckningen nedan (inte bindande).  I anbudsförfrågan inom ramen för upphandlingen våren 2019 redogörs närmare för de servicelinjer som upphandlas per sjukdoms- och målgrupp.

FPA presenterade 19.1.2017 systemet för konkurrensutsättning, Cloudia, för serviceproducenter och visade bl.a. hur man registrerar sig, gör upp och skickar in anbud i Hanki-tjänsten. För att lämna ett anbud i systemet måste serviceproducenten först registrera sig.

Närmare upplysningar finns under länkarna nere på sidan (på finska). 

Rehabiliteringstjänster som upphandlas Tidsschema

Kurser för personer med AVH

våren 2019

IKKU-kurser (för äldre multisjuka perso

våren 2019

Kurser för personer med MS

våren 2019

Kurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES)

våren 2019

OPI-kurser

våren 2019

LAKU-rehabilitering

våren 2019

KIILA-rehabilitering

våren 2019

Multidisciplinär individuell rehabilitering i form av rehabilitering enligt prövning

våren 2019

Ytterligare information (på finska)