Upphandling av multiprofessionell rehabilitering

Gruppen för rehabiliteringstjänster anordnar 2021 upphandlingar av rehabiliteringstjänster enligt förteckningen nedan (ej bindande).

I anbudsförfrågningarna för upphandlingarna 2021 framgår närmare vilka tjänster som upphandlas per sjukdoms- och målgrupp.

För att lämna ett anbud i Hanki-tjänsten måste serviceproducenten först registrera sig i systemet.

Rehabiliteringstjänster som upphandlas:

 • Taito-rehabilitering
 • Kurser för personer med hörselskada
 • Kurser för personer med synskada
 • Epilepsikurser
 • Kurser för personer med sjukdomar i skelettet eller med andra anatomiska avvikelser
 • Kurser för personer med sällsynta bindvävssjukdomar
 • Kurser för personer med hudsjukdomar
 • Kurser för personer med specifik språkstörning
 • Kurser för personer med neurologiska utvecklingsstörningar
 • Kurser för personer med sällsynt metabolt syndrom eller sällsynta endokrinologiska sjukdomar samt kurser för personer med könskromosomavvikelser
 • Kurser för personer med medfödda missbildningar eller utvecklingsstörningar
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering
 • Coachning för 55-plussare

Ytterligare information (på finska)