FPA följer lagstiftningen om offentlig upphandling.

Upphandling

FPA är en betydande upphandlingsenhet som årligen genomför över 100 upphandlingar.

Läs mer

Förhandsinformation för anbudsgivare 

Förhandsinformation för anbudsgivare  mm. av följande saker

  • Tjänster som upphandlas och anbudsförfrågningarna
  • Information om inledandet av anbudsförfarandena
  • Förfrågningar medan anbudsförfarandena pågår
  • Avtalsperioden och avtalsutkast
  • Valet av serviceproducenter
  • Individuell terapi FPA:s servicebeskrivning för krävande medicinsk rehabilitering

När anbudsförfarandena har inletts finns upphandlingsannonserna i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi) Efter att en annons har publicerats i Hilma finns det material som hänför sig till anbudsförfrågan tillgängligt på adressen www.hanki-palvelu.fi

Läs mer