Prisanmälan i undantagsfall

Kvartalsanmälan om läkemedelspriser kan göras elektroniskt antingen på webblankett på FPA:s e-tjänst eller på datafil. I undantagsfall, t.ex. om företaget saknar FO-nummer, kan prisanmälan göras på pappersblankett.

Om ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet inte visas i e-tjänsten ska man kontakta FPA eller göra anmälan på pappersblankett.

Blankett

På blanketten som skickas till FPA meddelar man läkemedelsprisnämnden priset för ett läkemedelspreparat som omfattas av referensprissystemet (SFL 1224/2005 6 kap. 20 §) och FPA, Finlands Apotekareförbund och Universitetets apotek priset för läkemedelspreparat som omfattas av utbyte av läkemedel (SHM:s förordning om utbyte av läkemedel 210/2003).

Hur blanketten fylls i

Alla punkter i blanketten ska fyllas i. Anmälan dateras och undertecknas. Uppgift som saknas, t.ex. ett läkemedelspreparat som saknar ett partipris som läkemedelsprisnämnden godtagit som ersättningsgrund, markeras med ett streck. Blanketten gäller per försäljningstillstånd. På blanketten anges prisuppgifter för ett läkemedelspreparat. Uppgift om tillgänglighet ska alltid anges i samband med partipriset.

Vart ska blanketten skickas?

Skanna den ifyllda blanketten och skicka den per e-post till adressen generic.substitution (at) kela.fi. Be om kvittering på att prisanmälan har tagits emot.

Vi rekommenderar att du använder säker e-post. Skicka e-post till FPA via en skyddad förbindelse med hjälp av denna länk. Obs! Be alltid om kvittering på att prisanmälan har tagits emot också via oskyddad e-post.

Alternativt kan du

  • skicka blanketten per fax till numret 020 634 3264
  • skicka blanketten per post under adressen FPA, Resultatenheten för förmånsrelaterade tjänster, Läkemedelsgruppen vid FPA:s kompetenscenter för hälso- och sjukvårdsförmåner, PB 78, 00381 Helsingfors
    eller
  • lämna in blanketten på FPA:s kontorshus i Sockenbacka, besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors.

De uppgifter som meddelats på blanketten skickas vidare till läkemedelsprisnämnden samt till Finlands Apotekareförbund och Helsingfors universitets apotek som uppdaterar prisuppgifterna för läkemedel.

Närmare information