Visualisering visar FPA:s utgifter för den sociala tryggheten

Ett nytt visualiseringsverktyg illustrerar hur utgifterna för den sociala tryggheten fördelas. Uppgifterna kan granskas utifrån förmånsgrupp, kommun och landskap.

Visualiseringen av FPA:s utgifter för den sociala tryggheten bygger på FPA:s unika registermaterial för år 2018. 

Så här använder du visualiseringen 

Start

 • Öppna visualiseringen.
 • Det finns en kort presentation på förstasidan. Du kan stänga presentationen genom att klicka på x:et uppe till höger.   
 • På förstasidan visas samtliga förmånsutgifter i hela landet. 
 • Genom att rulla med musen får du fram förmånsutgifterna per förmånsgrupp och förmånsslag.
 • Med hjälp av knapparna i vänstra kanten kan du skala figurerna och flytta på dem på samma sätt som med musen.
 • Till vänster i den övre balken finns en Sök-knapp (förstoringsglas) som du kan använda för att söka de uppgifter du behöver.
 • I nedre vänstra hörnet finns en förminskad vy som visar vilken del av helheten du tittar på för stunden.

Samtliga förmånsutgifter

 • Samtliga förmånsutgifter visas på första sidan av figuren. Där ser man förmånsutgifterna i hela landet per landskap fördelade på 8 förmånsgrupper.
 • När du klickar på förmånsgrupp/förmånsslag eller region, får du fram en regional jämförelse som stapeldiagram.
 • Stäng stapeldiagrammet genom att klicka på x:et uppe till höger.
 • I menyn Region - förmån/Förmån - region till höger i den övre balken kan du välja om du vill se på uppgifterna per region eller per förmånsslag.  
 • Med pilarna längst till höger i den övre balken kan du välja om du vill se på uppgifterna i storleksordning eller i alfabetisk ordning. 
 • Gå tillbaka till förstasidan genom att klicka på i:et till högre i den övre balken.

Förmånsutgifter per invånare

 • Du kommer till förmånsutgifterna per invånare genom att klicka på Se förmånsutgifter per invånare uppe i högra hörnet. Då öppnas en ny figur.
 • På den första sidan visas uppgifterna för hela landet per förmånsgrupp.
 • I övre balken finns en meny Välj kommun, där du kan välja vilken kommun eller vilket landskap du vill granska.
 • De övriga knapparna fungerar lika som i de övriga figurerna.
 • Du kommer tillbaka till föregående figur genom att klicka på Se samtliga förmånsutgifter uppe till höger.

Material

 • Om du vill veta mer om materialet, klicka på länken  
 • Beskrivning av materialet och källorna samt de faktorer som ska beaktas då uppgifterna används 
 •  i slutet av presentationen.
 • Då öppnas filen beskrivning.docx.  

Närmare information finns i FPA:s forskningsblogg (på finska), som innehåller en analys på finska av allokeringen av förmånerna per landskap och kommun.

Visualiseringen av FPA:s utgifter för den sociala tryggheten kan användas också på finska och engelska.
 

Testa visualiseringen