Hur andra förmåner inverkar på det grundläggande utkomstsstödet

Det grundläggande utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand. Alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Även andra sociala förmåner räknas som inkomster.

Kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd

Med hjälp av den här räknaren kan du snabbt och enkelt kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Till räknaren

Det grundläggande utkomststöder är ett stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du först ska ansöka om alla andra förmåner som du kan ha rätt att få. Sådana primära förmåner från FPA är till exempel arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag, pensioner, studiestöd, föräldradagpenningar, sjukdagpenning, barnavårdsstöd och underhållsstöd.

Det är ändå möjligt för dig att ansöka om grundläggande utkomststöd i sådana situationer där du ännu inte har hunnit få något beslut på din ansökan om en primär förmån, eller då du inte ens har hunnit lämna in någon ansökan om en primär förmån. Grundläggande utkomststöd kan beviljas i förskott mot en förmån som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det grundläggande utkomststödet av från den primära förmånen.

Läs mer