Snabbguide om grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. Det grundläggande utkomststödet kan beviljas en person eller familj som inte annars kan försörja sig och vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Snabbguiden visar hur du ska göra när du vill ansöka om utkomststöd.

Så här ansöker du om utkomststöd

 

Grundläggande utkomststöd

Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter, såsom utgifter för boende och mat.

Läs mer
 

Ansök först om övriga stöd

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du har möjlighet att få andra inkomster eller förmåner, t.ex. arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag. Utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand.

Läs mer
 

Uppskatta beloppet med hjälp av räknaren

Med hjälp av en räknare kan du kolla om du eller din familj har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Läs mer
 

Ansök om grundläggande utkomststöd på nätet

Ansök om utkomststöd och lämna in bilagorna via e-tjänsten. Du kan också ansöka om utkomststöd med en pappersblankett. Det är också möjligt att göra en muntlig ansökan. Ta i så fall kontakt med FPA:s telefontjänst eller med ett FPA-serviceställe.

Ansök nu Läs mer
 

FPA betjänar kunderna

Har du eller din familj behov av att diskutera om ärenden som berör utkomststöd? Ring till FPA eller besök ett FPA-serviceställe.

Läs mer
 

Kompletterande och förebyggande utkomststöd från kommunen

Om du har sådana särskilda utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunens socialväsende.

Läs mer
 

Så här ansöker du om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Ange i samma ansökan om du också ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Du kan be att FPA överför din ansökan till kommunen. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd ska du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.

 

Samarbete mellan FPA och kommunen

Har du eller din familj behov av ett personligt samtal med en kundservicesakkunnig hos FPA eller med en sakkunnig inom kommunens socialvård? Vid behov kan FPA vidarebefordra dina uppgifter till kommunens socialväsende. Där kan man fundera mer ingående på din livssituation än vad som är möjligt hos FPA.

Handläggning av din ansökan hos FPA

 

Du får ett beslut inom sju vardagar

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar från det att din ansökan kommit in till FPA. Det här förutsätter att FPA har fått alla bilagor som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Läs mer
 

Kolla ansökans status på nätet

I e-tjänsten ser du när handläggningen av din ansökan är klar. Du kan också se uppgifter om andra FPA-förmåner som du har beviljats och som har betalats ut till dig.

Läs mer
 

Utbetalning första dagen i månaden

Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den första bankdagen i månaden. Om ditt utkomststöd inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen betalas det ut i samband med att beslutet fattas. I så fall är pengarna på ditt bankkonto inom två bankdagar.

Läs mer
 

Receptbelagda läkemedel från apoteket med en betalningsförbindelse

Om du beviljas grundläggande utkomststöd och du också behöver läkemedel får du samtidigt en betalningsförbindelse som gäller på apoteket.

Läs mer
 

Räkningar som betalas av FPA

När du har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du dessutom få stöd t.ex. för en elräkning eller för hemförsäkringen, förutsatt att räkningen förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. Räkningarna kan skickas via e-tjänsten eller per post.

Ansök nu Läs mer
 

Ansökan om fortsatt utbetalning

I regel beviljar FPA grundläggande utkomststöd för 1–2 månader åt gången. Efter det kan du vid behov ansöka om fortsättning.

Läs mer

När din livssituation förändras

 

Meddela förändringar

Du är skyldig att meddela FPA alla sådana förändringar i din livssituation som inverkar på beloppet av det grundläggande utkomststödet. Du kan meddela förändringar via e-tjänsten, med en blankett eller per telefon.

Läs mer
 

Justering av utkomststödet

Det grundläggande utkomststödet justeras om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på stödbeloppet.

Läs mer
 

Boka tid vid behov

När det har skett förändringar i din livssituation eller om du annars känner att du behöver mer personlig hjälp kan du boka tid för betjäning per telefon eller på en FPA-serviceställen.

Läs mer
 

FPA ger svar också på nätet

På diskussionsforumet Fråga FPA kan du ställa allmänna frågor om det grundläggande utkomststödet och om hur man ansöker om stödet.

Läs mer