Snabbguide om grundläggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. Stödet kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Snabbguiden visar hur du ska göra när du vill ansöka om utkomststöd.

Så här ansöker du om utkomststöd

 

Grundläggande utkomststöd

Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter, såsom utgifter för boende och mat.

Läs mer
 

Ansök först om övriga stöd

Utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du har möjlighet att få andra inkomster eller förmåner, t.ex. arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag.

Läs mer
 

Uppskatta beloppet med hjälp av räknaren

Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om du eller din familj har rätt att få utkomststöd.

Läs mer
 

Ansök om grundläggande utkomststöd via e-tjänsten

Ansök om utkomststöd och lämna in bilagorna via e-tjänsten. Du kan också ansöka om utkomststöd med en pappersblankett. Det är även möjligt att göra en muntlig ansökan. Kontakta i så fall FPA:s telefontjänst eller något av våra serviceställen.

Ansök nu Läs mer
 

FPA betjänar kunderna

Har du eller din familj behov av att diskutera frågor som gäller utkomststödet? Du kan ringa FPA:s servicenummer eller vända dig till något av FPA:s serviceställen. Du kan också boka tid för kundservice hos FPA.

Läs mer
 

Kompletterande och förebyggande utkomststöd från kommunen

Om du har särskilda utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunens socialväsende.

Läs mer
 

Så här ansöker du om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Ange i samma ansökan om du också ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. FPA överför på din begäran ansökan till kommunen, om ansökan gäller andra utgiftsposter än sådana som beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen. 

 

FPA och kommunen samarbetar

Har du eller din familj behov av ett personligt samtal med en sakkunnig inom kommunens socialvård? FPA kan vidarebefordra dina uppgifter till kommunens socialväsende. Där kan man fundera mer ingående på din livssituation än vad som är möjligt hos FPA. Kommunen kan också erbjuda olika socialvårdstjänster om du behöver stöd i din aktuella livssituation.

Handläggning av din ansökan hos FPA

 

Du får ett beslut inom sju vardagar

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar (mån–fre) från det att din ansökan kommit in till FPA. Det här förutsätter att FPA har fått alla uppgifter som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Läs mer
 

Kolla ansökans status på nätet

I e-tjänsten ser du när handläggningen av din ansökan är klar. Du kan också se uppgifter om andra FPA-förmåner som du har beviljats och som har betalats ut till dig.

Läs mer
 

Utbetalning första dagen i månaden

Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut stödet på den egentliga betalningsdagen, betalas det ut när handläggningen av din ansökan är klar. Efter det är pengarna på ditt bankkonto inom två bankdagar.

Läs mer
 

Receptbelagda läkemedel från apoteket med en betalningsförbindelse

Om du beviljas grundläggande utkomststöd får du samtidigt en betalningsförbindelse för receptbelagda läkemedel som gäller på apoteket.

Läs mer
 

Räkningar som betalas av FPA

När du har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du dessutom få stöd t.ex. för en elräkning eller för hemförsäkringen, om räkningen förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. Anteckna din personbeteckning på räkningen. Skriv också om räkningen ska betalas direkt till faktureraren eller om du vill att FPA överför pengar till ditt konto så att du kan betala den själv. Räkningarna kan skickas via e-tjänsten eller per post.

Ansök nu Läs mer
 

Ansökan om fortsatt utbetalning

I regel beviljar FPA grundläggande utkomststöd för 1–2 månader åt gången. Efter det kan du vid behov ansöka om fortsatt stöd. Om det ser ut som att dina inkomster eller din livssituation inte kommer att förändras, kan du ansöka om stöd för flera månader på en och samma gång.

Läs mer

När din livssituation förändras

 

Meddela förändringar

Meddela omedelbart FPA alla sådana förändringar i din livssituation som inverkar på det grundläggande utkomststödet. Du kan meddela förändringar via e-tjänsten, med en blankett eller per telefon.

Läs mer
 

Justering av utkomststödet

FPA justerar det grundläggande utkomststödet om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på stödet.

Läs mer
 

Boka tid vid behov

När det har skett förändringar i din livssituation eller om du annars känner att du behöver mer personlig hjälp kan du boka tid för kundservice hos FPA. Du kan boka tid för kundservice per telefon eller för ett besök på något av våra serviceställen.

Läs mer