Utredningar under rehabiliteringen

FPA följer upp hur rehabiliteringen framskrider. Ditt beslut om rehabiliteringspenning innehåller utförlig information om vilka utredningar som behövs. Om du inte skickar utredningarna i tid kan utbetalningen av rehabiliteringspenning avbrytas eller förhindras. Vid behov begär FPA information separat.

Du kan skicka in utredningarna i MittFPA. Alternativt kan du skicka dem per post till FPA.

Deltagarintyg

Vid kortvarig rehabilitering betalas rehabiliteringspenning retroaktivt på basis av ett deltagarintyg. Då rehabiliteringen genomförs i perioder lönar det sig att lämna in deltagarintyget efter varje period.

Skicka in de intyg som behövs via e-tjänsten.

Skicka in de intyg som behövs i MittFPA.

Skicka bilaga

Intyg och studieplaner från läroanstalter

Om du får rehabiliteringspenning för utbildningstid följer FPA upp hur dina studier framskrider.

FPA behöver följande handlingar:

Grundskolestudier:

  • i början av läsåret ett närvarointyg från läroanstalten om att studierna börjat eller fortsätter.

Studier på andra stadiet (gymnasium, yrkesinstitut, förberedande utbildning):

  • i början av terminen ett närvarointyg från läroanstalten om att studierna börjat eller fortsätter
  • när en ny termin börjar en kopia av ett studieregisterutdrag, ett utdrag ur studieboken eller motsvarande utredning över studieframgången.

Högskolestudier:

  • i början av läsåret en studieplan som du gjort upp själv eller tillsammans med läroanstalten.

Löneintyg och uppgifter om inkomster under studietiden

Om du arbetar vid sidan om studierna ska du meddela din arbetsinkomst till FPA. Meddela i mån av möjlighet din arbetsinkomst på förhand, så att rehabiliteringspenningen inte betalas ut till ett för stort belopp.

Rehabiliteringspenningen kan inte annulleras, men det belopp som betalas ut kan minskas om dina inkomster ökar. Rehabiliteringspenningen justeras på nytt då du senast i slutet av terminen lämnar in en utredning om dina inkomster (t.ex. lönekvitton).

Arbetsinkomsten minskar den rehabiliteringspenning som betalas ut för utbildning eller praktik i samband med utbildning om det genomsnittliga månadsbeloppet per termin överstiger 616 euro (år 2018).

Inkomster av arbete vid sidan om studierna påverkar inte rehabiliteringspenningen för unga.

Läs mer