Utvecklingstjänster

Utvecklingsdirektör
Esko Karjala

Projektdirektör
Katri-Leena Launis

Chef för Dataförvaltningsenheten
Ari Vähä-Erkkilä

Chef för Enheten för kundrelationssystem
Sami Koponen

Chef för Enheten för förmånssystem
Heli Kauhanen

Chef för Enheten för gemensamma system
Marianna Karhu

Chef för Testningsenheten
Marita Risku

Mer inormation