Vanliga frågor när arbetstagare  flyttar utomlands eller till Finland

  1. Ska arbetsförmågan hos arbetstagare som arbetar utomlands också bedömas när sjukdagpenning har betalats för 90 dagar?
  2. Hur kan jag hjälpa våra utländska arbetstagare att sköta sina ärenden hos FPA?

Ska arbetsförmågan hos arbetstagare som arbetar utomlands också bedömas när sjukdagpenning har betalats för 90 dagar?

FPA förutsätter att företagshälsovården bedömer arbetstagarens återstående arbetsförmåga senast när arbetstagaren har fått sjukdagpenning för 90 vardagar. Kravet gäller inte arbetstagare på utlandsuppdrag som omfattas av den finländska sociala tryggheten i egenskap av utstationerade arbetstagare, tjänstemän, biståndsarbetare eller missionsarbetare.

Närmare upplysningar ges av FPA:s center för internationella ärenden.

Hur kan jag hjälpa våra utländska arbetstagare att sköta sina ärenden hos FPA?

Du kan

  • hjälpa arbetstagaren att fylla i FPA:s blankett Ansökan om tillämpning av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten vid flyttning till Finland (Y77r). Blanketten har publicerats på finska, svenska och engelska. Med ansökan kan arbetstagaren ansöka om att omfattas av den social- och sjukförsäkring som FPA handhar. På basis av ansökan kan också ett FPA-kort skickas till arbetstagaren. Obs! FPA-kortet behövs inte för att kunna få vård inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården, utan de som har hemkommun i Finland har rätt till vård. Arbetstagare som kommer från ett annat EU-land kan också be om ett "intyg över rätt till vårdförmåner i Finland" från FPA, och med intyget påvisar arbetstagaren sin rätt till vård inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården. FPA-blanketter på webben
  • hänvisa arbetstagaren till närmaste serviceställen eller till servicestället InTo Finland. För dem som arbetar i huvudstadsregionen lönar det sig att besöka servicestället InTo Finland i Kampen i Helsingfors. Servicestället betjänar åtminstone på finska, svenska, engelska och ryska. Servicestället InTo Finland är ett gemensamt serviceställe för FPA och Skatteförvaltningen där man kan få ärenden i anknytning till den sociala tryggheten och beskattningen inledda med ett enda besök.
  • hjälpa arbetstagaren att skaffa fram tolk. FPA:s kunder har rätt till avgiftsfri tolkning om det inte annars går att sköta ärenden med FPA. Läs mera om FPA:s tolktjänst
  • hjälpa arbetstagaren att söka fram information. FPA:s broschyrer har också publicerats på engelska, estniska och ryska. Broschyrerna finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi under rubriken andra språk. Avgiftsfria broschyrer kan även beställas till arbetsplatsen per e-post, lomakevarasto@kela.fi. På webbplatsen www.infopankki.fi finns också nyttig information på 15 olika språk.
  • Du kan sköta ärenden för arbetstagarens räkning. Arbetstagaren kan ge sin arbetsgivare fullmakt att sköta sina FPA-ärenden. I sådana fall behöver FPA en specificerad fullmakt. Läs mera och ladda ner fullmaktsmodell
  • Du kan påminna om anmälningsskyldigheten när arbetet upphör. Arbetstagaren ska meddela FPA när anställningen upphör eller om arbetstagaren flyttar utomlands. Påminn arbetstagaren om detta.