Västra försäkringsdistriktet

FPA:s västra försäkringsdistrikt ansvarar för handläggningen av förmånsansökningar inom området för följande kommuner.

Telefontjänst

Privatpersoner betjänas per telefon av FPA:s servicenummer för privatpersoner, arbetsgivare av servicenumret för arbetsgivare och FPA:s samarbetspartner av myndighetslinjen.

Direktör för Västra försäkringsdistriktet

Petri Hannula
fornamn.efternamn@fpa.fi

PB 10, 00056 KELA
Fax 020 634 1599

Handläggningscenter

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden
chef Mervi Laikio-Liesmäki

Handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
chef Marianne Schauman-Lindberg

Handläggningscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
chef Heikki Heilä

Handläggningscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
chef Riitta Hanka

Sakkunnigläkarcentret
överläkare Sofia Maleike-Ruohola

Skanningscentret
chef Riitta Hanka (tf.)

Specialenheter

FPA Åland
chef Hillevi Smeds

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
chef Sari Paloposki

Mer information