Västra kundserviceenheten

Direktör för Västra kundserviceenheten
Tina Söderman

Servicegruppen Åbo
Chef för servicegruppen Satu Osola

Servicegruppen Salo
Chef för servicegruppen Kaisa Mäkitalo

Servicegruppen Raumo
Chef för servicegruppen Marjo-Riitta Sarmet

Servicegruppen Raisio
Chef för servicegruppen Sanna Haapala

Servicegruppen Björneborg
Chef för servicegruppen Sari Tanskanen

Servicegruppen Österbotten
Chef för servicegruppen Eveliina Kallio

Mer information