Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Ett hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för att minska boendeutgifterna. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Bostadsbidraget beviljas för hela hushållet gemensamt.

Bostadsbidrag kan beviljas för

  • en ägarbostad
  • en hyresbostad
  • en bostadsrättsbostad
  • en delägarbostad.

Bostadsbidragets storlek beror på

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • i vilken kommun bostaden är belägen
  • det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster.

Med bruttomånadsinkomster avses inkomsterna innan skatten dragits av.

Bostadsbidrag beviljas i regel för ett år framåt.

Om inkomsterna eller övriga förhållanden förändras under året justeras bostadsbidraget. Du ska omedelbart meddela förändringar till FPA.

Läs mer: