Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Ett hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för att minska boendeutgifterna. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Bostadsbidraget beviljas för hela hushållet gemensamt.

Bostadsbidrag kan beviljas för

  • en ägarbostad
  • en hyresbostad
  • en bostadsrättsbostad
  • en delägarbostad.

Bostadsbidragets storlek beror på

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • i vilken kommun bostaden är belägen
  • det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster.

Med bruttomånadsinkomster avses inkomsterna innan skatten dragits av.

Minderåriga barn som inte bor hos sina föräldrar anses i regel höra till föräldrarnas hushåll och kan inte få bostadsbidrag för ett självständigt hushåll. Ändå om en minderårig som bor självständigt har beviljats t.ex. studiestöd kan han eller hon också beviljas allmänt bostadsbidrag.

Bostadsbidrag beviljas i regel för ett år framåt.

Om inkomsterna eller övriga förhållanden förändras under året justeras bostadsbidraget. Förändringar ska omedelbart meddelas till FPA.

Allmänt bostadsbidrag för studerande

Studerande får allmänt bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. Studiemånader eller maximitider för studiestödet beaktas alltså inte när man beviljar bidraget.
 

Läs mer: