Villkor för beviljande av hyresgaranti

FPA kan bevilja hyresgaranti om

 • hyresgästen har rätt till grundläggande utkomststöd
 • flytten till en ny bostad är motiverad   
 • hyran för bostaden motsvarar den hyresnivå som är skälig i kommunen.

Flytten kan anses vara motiverad till exempel i följande fall:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • vid bostadslöshet
 • vid risk för bostadslöshet
 • då den sökande får en arbetsplats eller en studieplats på en annan ort
 • då den sökande byter till en förmånligare bostad på grund av en skälighetsbedömning

Hyresgaranti beviljas i regel inte då det är fråga om:

 • bekvämlighetsskäl, till exempel bastu, trädgård, byte av stadsdel
 • en situation, där den sökande föreslår flytt till en bostad som är dyrare än vad normen anger
 • flytt till en annan ort, om inte flytten är motiverad (arbetsplats, studier).

Om den sökande tidigare beviljats en hyresgaranti som realiserats överväger FPA noggrant om en ny hyresgaranti kan beviljas.