Webbredaktionen

Informationsenheten svarar för webbplatsen.

Ge respons

Ge respons och utvecklingsförslag via responsblanketten.

Ge respons

Chefredaktör för webbplatsen är informationschef Minna Latvala. Som ansvarig redaktör fungerar utvecklingschef Päivi Bergman.

Uppdateringen är fördelad på olika håll i organisationen.

Om du upptäcker fel eller inexaktheter i vår webbtjänst, ta kontakt så vi kan rätta till felen så fort som möjligt. Utvecklingsförslag är också värdefulla.