FPA:s yrkesinriktade rehabilitering

FPA är skyldig att ordna yrkesinriktad rehabilitering, om sådan inte ordnas enligt arbetspensionslagarna eller bestämmelserna om specialundervisning. Arbets- och näringsbyrån ordnar inte längre yrkesinriktad rehabilitering. Däremot erbjuder arbets- och näringsbyrån offentlig arbetskrafts- och företagsservice som kan utnyttjas vid sidan av eller efter yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA.

Yrkesinriktad FPA-rehabilitering kan komma i fråga om patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som för närvarande eller inom den närmaste framtiden bedöms leda till en avsevärd försämring av arbets- eller studieförmågan och förvärvsmöjligheterna. Då den här avsevärda försämringen bedöms, beaktas utöver sjukdomen personens helhetssituation i övrigt, såsom den psykiska, fysiska och sociala funktionsförmågan samt övriga faktorer som påverkar livssituationen. Därtill bedöms om den åtgärd ansökan gäller är ändamålsenlig.

FPA ordnar följande tjänster i form av yrkesinriktad rehabilitering:

  • utbildning och utbildningsförsök
  • yrkesinriktad rehabiliteringsutredning
  • arbetsprövning och arbetsträning
  • KIILA-rehabilitering
  • yrkesinriktade rehabiliteringskurser
  • hjälpmedel
  • näringsstöd