Yrkesinriktad rehabilitering

FPA ordnar ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för att stödja eller förbättra en persons arbets- och förvärvsförmåga eller förebygga arbetsoförmåga, om en sjukdom eller skada som konstaterats på behörigt sätt har medfört eller under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av personens arbets- eller studieförmåga och förvärvsmöjligheter.

Då den här väsentliga försämringen av arbets- eller studieförmågan och förvärvsmöjligheterna bedöms, beaktas utöver sjukdomen personens helhetssituation i övrigt, såsom den psykiska, fysiska och sociala funktionsförmågan samt övriga faktorer som påverkar livssituationen.

FPA ordnar följande tjänster i form av yrkesinriktad rehabilitering:

  • Yrkesinriktade rehabiliteringskurser
  • Hjälpmedel
  • Näringsstöd
  • Utbildning
  • Utbildningsprövning
  • Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Information om upphandling av yrkesinriktad rehabilitering finns på sidan Upphandling av rehabiliteringstjänster.

Anvisning om hänvisning av partiellt arbetsföra, arbetslösa kunder till FPA:s rehabiliteringstjänster och till arbets- och näringstjänster: