Yrkesinriktad rehabiliteringskurs

De yrkesinriktade kurserna gagnar personer som behöver multidisciplinär yrkesinriktad rehabilitering i gruppform.

Klienter i åldern 18–60 år med olika sjukdomar kan söka sig till kurserna. Deltagarna kan vara till exempel personer

Bekanta dig med kursutbudet

I funktionen för sökning av rehabiliteringskurser hittar du de kurser som ordnas i form av FPA-rehabilitering sorterade t.ex. enligt tidsperiod eller sjukdom. Med sökfunktionen hittar du också närmare information om vem en kurs är avsedd för, vad den innehåller och var och hur den ordnas. Du hittar också information om villkoren för att få delta.

Sök rehabiliteringskurs
  • som inte har yrkesutbildning.
  • som har avbrutit sina studier på grund av sjukdom eller bristande socialt stöd eller försämrad livshanteringsförmåga.
  • som har genomgått yrkesutbildning men som har svårigheter att få jobb (klienter hos arbets- och näringsbyrån och servicecentret för arbetskraft).
  • som får sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension och som är motiverade att återgå i arbete med multidisciplinärt stöd.

Yrkesinriktade rehabiliteringskurser kan beviljas också klienter som omfattas av arbetspensionsrehabilitering, om villkoren för beviljande uppfylls och rehabiliteringsåtgärder inte har inletts för den sökande hos arbetspensionsanstalten.