Yhden vanhemman perhe

Äiti voi saada vanhempainpäivärahaa 54 arkipäivää pidempään silloin, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan. Muistathan ilmoittaa, jos elämäntilanteesi muuttuu, esim. lapsen isä vahvistetaan, ennen pidennyksen alkamista tai sen aikana.

Oikeus koskee myös yksin adoptoivaa naista.

Äidillä voi olla oikeus pidennykseen ainoastaan silloin, kun ensimmäinen vanhempainpäivärahapäivä (esim. äitiysrahapäivä) on 1.4.2019 tai myöhemmin.

Muut tuet

Lapsiperhe, jossa on yksi vanhempi, saa muita Kelan tukia usein korotetusti. Voit saada: