Yhteistoiminta työterveyshuollon asioissa

Työnantajan pitää toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, kun työnantaja käsittelee työterveyshuollon

  • toteuttamiseksi tarpeellisia päätöksiä (esim. ehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon aloittaminen)
  • järjestämisen yleisiä suuntaviivoja (esim. palveluntuottajan valinta)
  • toiminnan suunnittelua (toimintasuunnitelma, työterveyshuollon sisältö ja laajuus)
  • toiminnan toteutusta ja vaikutusten arviointia.

Työntekijöiden edustajina voivat toimia työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Yhteinen käsittely on tehtävä jo työnantajan valmistellessa työterveyshuollon järjestämistä koskevia päätöksiä.

Lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta

Työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely on osa työpaikan yhteistoimintaa. Työnantajan on varattava työsuojelutoimikunnalle, työsuojeluvaltuutetulle tai niitä vastaavalle työpaikan yhteistoimintataholle mahdollisuus antaa lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta.

Työnantajan pitää käsitellä työterveyshuollon korvaushakemus kaiken kokoisilla työpaikoilla yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Työnantaja ja työntekijöiden edustajat laativat käsittelystä kirjallisen allekirjoitetun lausunnon, joka on vapaamuotoinen.

Lausunto voi olla

  • työsuojelutoimikunnan lausunto, esim. pöytäkirjan ote (työpaikat, joilla vähintään 20 työntekijää) tai
  • työsuojeluvaltuutetun allekirjoittama lausunto (työpaikat, joilla vähintään 10 työntekijää) tai
  • erillinen selvitys siitä, että lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus.

Työterveyshuollon korvaushakemuksessa ilmoitetaan lausunnon allekirjoituspäivämäärä.

Kela voi hakemuksen ratkaisemista varten pyytää työnantajalta lisäselvityksenä edellä kuvatun lausunnon korvaushakemuksesta tai kirjallisen selvityksen siitä, että lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus.