Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (työkyvyn hallinta) on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat kirjallisesti työkyvyn hallinnan toimintakäytännön, joka perustuu työpaikan tarpeisiin.

Toimintakäytäntö sisältää

  • työkyvyn varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen
  • varhaisen tuen antamisen ja
  • sairauspoissaolojen hallintajärjestelmän.

Työpaikan koosta riippuen työpaikan työkyvyn hallinnan toimintakäytäntö kuvataan erilliseen asiakirjaan tai työpaikkaselvitysraporttiin. Lisäksi kaiken kokoisilla työpaikoilla työterveyshuollon yrityskohtaiset tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa kuvataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Työkyvyn hallinta vähintään 20 työntekijän työpaikalla

  • Erillisessä asiakirjassa on kuvaus työpaikan työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä.
  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvaus työterveyshuollon yrityskohtaisista tehtävistä ja vastuista työkyvyn hallinnassa.

Työkyvyn hallinta alle 20 työntekijän työpaikalla

  • Työpaikalla nähtävillä olevassa työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportissa tai sen liitteenä on kuvaus työpaikan työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä.
  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvaus työterveyshuollon yrityskohtaisista tehtävistä ja vastuista työkyvyn hallinnassa.

Yrittäjän ja muuta omaa työtään tekevän työkyvyn hallinta

  • Yrittäjä sopii työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan toimintatavoista.
  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvaus sekä yrittäjän että työterveyshuollon vastuista ja tehtävistä yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän henkilön työkyvyn tukemiseksi.

Kela voi hakemuksen ratkaisemista varten pyytää lisäselvityksenä työpaikan työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntöihin liittyvät asiakirjat.

Lue lisää