Katso-rooleista siirrytään suomi.fi-valtuusasioihin

Katso-palvelun valtuudet korvataan Suomi.fi-valtuuksilla Kelan asiointipalveluissa. Asiointipalvelut tarkistavat, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

Siirtymäaikana Katso-palvelun valtuudet toimivat asiointipalveluissa vielä Katson alasajoon asti. Suomi.fi-valtuuden pitää antaa niin pian kuin mahdollista.

Katso-rooleista siirrytään suomi.fi-valtuuskoodeihin
Sovellus Suomi.fi  -valtuusasia Katso-rooli
Etuustietopalvelu Kelmu Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti

Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu
Kaikki nykyiset Katso-roolit paitsi Työmarkkinatukilistausasiat

Työmarkkinatukilistausasiat
Kuntien maksuvaatimuspalvelu   Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti Soky kunta ja kuntayhtymä
Sairaanhoito-
korvausten tilitys
Sairaanhoidon korvausten tilitystietojen toimittaminen Sairaanhoitokorvausten tilitys
Päivähoitotietojen
ilmoituspalvelu
Varhaiskasvatuksen aloituksesta tai päättymisestä ilmoittaminen Kunnan päivähoitotiedot
Päivähoidontuottajien asiointipalvelu   Päivähoidon tuottajan ilmoitus yksityisen hoidon tukea varten Päivähoidon tuottajan ilmoitus
Kuntoutuksen
tuloksien seuranta
Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi Kuntoutuksen tuloksellisuustietojen toimittaja
Kuntoutuskurssijärjestelmä   Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi

Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi
Kuntoutuskurssijärjestelmä

 

Kuntoutuksen tuloksellisuuden seuranta
Kuntoutuspalvelun tuottajaksi rekisteröityminen Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi  
Lääkeyritysten asiointipalvelu Lääkevalmisteiden hintailmoitukset  
Vammaisten tulkkauspalvelu Ei valtuusasiaa  
Kanta-ekstranet Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaohjeiden katselu

Lue lisää https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet
 
EESSI Sanomarekisteri, EESSI Yhteystietopalvelu ja Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely ja yhteystietojen ylläpito EESSI-asian käsittely ja yhteystietojen ylläpito
EESSI Sanomarekisteri ja Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely EESSI-asian käsittely
Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvän tietojenvaihdon katselu EESSI-asian katselu
EESSI Käyttölokipalvelu Sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyvien käyttölokitietojen tarkastelu EESSI käyttölokien valvonta
EESSI Tilastopalvelu Sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihdon tilastoaineiston tarkastelu EESSI tilastotietojen tarkastelu