Yhteistyökumppanien asiointipalvelujen valtuudet

Tällä sivulla esitellään Kelan yhteistyökumppanien asioinnissa tarvittavat Suomi.fi-valtuusasiat.

Asiointipalvelut tarkistavat, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

 

Tarkista kunkin asiointipalvelun kohdalla tarvittavat valtuusasiat
Sovellus Suomi.fi  -valtuusasia
Etuustietopalvelu Kelmu Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti

Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu

Lastenhoidon tuen aineistojen tarkastelu
Verkkoajanvaraus Sosiaaliturvan etuusasioiden ajanvarauksen tekeminen                    
Kuntien maksuvaatimuspalvelu   Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti
Sairaanhoito-
korvausten tilitys
Sairaanhoidon korvausten tilitystietojen toimittaminen
Päivähoidontuottajien asiointipalvelu   Päivähoidon tuottajan ilmoitus yksityisen hoidon tukea varten
Kuntoutuksen
tuloksien seuranta
Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi
Kuntoutuskurssijärjestelmä   Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi

Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi
Kuntoutuspalvelun tuottajaksi rekisteröityminen Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi
Lääkeyritysten asiointipalvelu Lääkevalmisteiden hintailmoitukset
Vammaisten tulkkauspalvelu Ei valtuusasiaa
Kanta-ekstranet Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaohjeiden katselu

Lue lisää https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet
EESSI Sanomarekisteri, EESSI Yhteystietopalvelu ja Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely ja yhteystietojen ylläpito
EESSI Sanomarekisteri ja Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely
Rina Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvän tietojenvaihdon katselu
EESSI Käyttölokipalvelu Sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyvien käyttölokitietojen tarkastelu
EESSI Tilastopalvelu Sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihdon tilastoaineiston tarkastelu