Kela jatkaa koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista 1.10.–31.12.2021

Kela jatkaa 1.10.–31.12.2021 seuraavien koronakustannusten korvaamista:

 • erityisjärjestelyt: Erityisjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia korvataan vain niistä asiakkaista, jotka ovat saaneet kuntoutuspäätöksen 30.6.2021 mennessä.
 • suojautuminen ja hygienia
 • majoittuminen.

Kela on antanut aiemmin tiedotteita koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamisesta. Löydät aiemmat tiedotteet Julkaistut koronatiedotteet kuntoutuksen palveluntuottajille –verkkosivulta.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällä tiedotteella jatketaan ja ohjeistetaan koronasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista.

Kela jatkaa 1.10.2021-31.12.2021 seuraavien koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista:

 • asiakkaan yhden hengen huoneessa majoittumisesta aiheutuvat kustannukset (koskee kaikkia kuntoutuspalveluja, joissa on majoitus tai majoitusmahdollisuus)
  • Kela ei velvoita palveluntuottajaa järjestämään asiakkaalle yhden hengen huonetta, sillä palveluntuottajien kapasiteetti majoituksen järjestämisestä vaihtelee.  
 • suojautuminen ja hygienia

Kela jatkaa 1.10.2021-31.12.2021 erityisjärjestelyistä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista vielä niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat saaneet kuntoutuspäätöksen 30.6.2021 mennessä:

 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset (esimerkiksi palveluiden ja asiakkaan kuntoutuksen uudelleen aikatauluttamiseen liittyvä työ sekä sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen).

Rokotekattavuus on parantunut ja yhteiskunnassa puretaan rajoituksia. Kela on lopettamassa ylimääräisten koronakustannusten korvaamisen 31.12.2021. Kela ilmoittaa marraskuun 2021 aikana, jos ylimääräisten kustannusten korvaamista jatketaan 1.1.2022 alkaen.

Lisäohjeita laskuttamisesta

Erityisjärjestelyjä koskevat kustannukset laskutetaan kertakorvauksena
tavanomaisen asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden/-jakson päättyessä, kun kuntoutuskokonaisuus/-jakso toteutuu ennen 31.12.2021.

Erityisjärjestelyjä koskeva kustannus korvataan vain sellaisesta asiakkaasta,

 • josta sitä ei ole aiemmin korvattu ajalla 1.6.2020-31.12.2021.
 • jonka kuntoutuspäätös on tehty 30.6.2021 mennessä ja kuntoutus toteutuu ajalla 1.10.-31.12.2021.

Jos palveluntuottaja vaihtuu, voi kumpikin palveluntuottaja laskuttaa erityisjärjestelyitä koskevan kustannuksen kerran asiakasta kohden. Maksettava korvaus kuitenkin edellyttää asiakkaan kuntoutuksen toteutumista ajalla 1.10.2021-31.12.2021 ja ennen 30.6.2021 annettua kuntoutuspäätöstä.

 • Jos sama palveluntuottaja toteuttaa asiakkaalle useita eri terapiamuotoja, voi palveluntuottaja laskuttaa erityisjärjestelyjä koskevan kustannuksen jokaiselta eri terapiamuodolta kerran asiakasta kohden.

Ota nämä asiat huomioon, kun laskutat ylimääräisiä kustannuksia (majoitus, suojaus ja hygienia ja erityisjärjestelykorvaus) Kelalta:

 • Ylimääräisiä kustannuksia voi laskuttaa vain, jos asiakkaan kuntoutus tai osa kuntoutuksesta on toteutunut korvausjakson aikana.
 • Kela korvaa kustannusluokkien majoitus, suojautuminen ja hygienia mukaisia ylimääräisiä kustannuksia per käyntikerta/tapaaminen tai per vuorokausi/yöpymisvuorokausi. Erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset maksetaan asiakaskohtaisesti (kuntoutuja) kertakorvauksena kuntoutuskokonaisuuden/- jakson päättyessä.
 • Kela ei korvaa ylimääräisiä kustannuksia niiltä vuorokausilta tai käyntikerroilta/tapaamisilta, jotka ovat toteutuneet etäkuntoutuksena. Jos kuntoutus on toteutunut aikajaksolla 1.10.–31.12.2021 ainoastaan etäkuntoutuksena, erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.
 • Kela korvaa ainoastaan asiakkaasta aiheutuvia (kuntoutuja) ylimääräisiä kustannuksia. Kela ei korvaa kuntoutukseen osallistuneen omaisen tai läheisen ylimääräisiä kustannuksia.
 • Kela ei korvaa kuntoutusta edeltävältä päivältä hygieniasta ja suojauksesta kustannuksia tilanteessa, jossa asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä päivänä palveluntuottajan tiloihin.

Korvattavien ylimääräisten kustannusten määrä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat (yksilö- ja ryhmäterapiat)
Fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, ratsastusterapia, puheterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

Musiikkiterapiassa korvataan arvonlisäverovelvolliselle palveluntuottajalle ylimääräisten korvausten osalta myös niihin liittyvä arvonlisävero. Arvonlisävero ei sisälly tiedotteessa ilmoitettuihin korvausmääriin, joten palveluntuottaja voi lisätä sen näissä tilanteissa laskuttajan toimesta.

Korvaus maksetaan palveluntuottajan toimitiloissa ja kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista sekä verkostokäynneistä.

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

 • suojautuminen ja hygienia: 2 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

Korvaus maksetaan sekä palveluntuottajan toimitiloissa, että kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista sekä verkostokäynnistä.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä.

Sairausryhmäkohtaiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: laitosmuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 13 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/asiantuntijan käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä.

Harkinnanvarainen kuntoutus: laitosmuotoiset ja avomuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/yksilöllinen tai ryhmämuotoinen käyntikerta, asiantuntijan käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

LAKU-perhekuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/vrk kuntoutusviikonloppuna
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

Oma väylä -kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä.

NUOTTI-valmennus

 • suojautuminen ja hygienia: 3,72 euroa (sis. alv 24 %, 0,72 euroa)/asiakas/käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

Ammatillinen kuntoutusselvitys, Ammatillinen TAITO-kuntoutuskurssi ja KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautumine n ja hygienia: 6 euroa/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
 • TAITO-kursseissa korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 6 euroa/käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 40 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä.
  • TAITO-kurssien erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

 • majoitus: 49,50 euroa (sis. alv 10%, 4,50 euroa)/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 7,44 euroa (sis. alv 24%, 1,44 euroa)/käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä.
 • Erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Miten ylimääräiset kustannukset laskutetaan

Laskuta Kelasta edellä esitetyn mukaisesti ylimääräiset kustannukset tavanomaisen asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä. Lisää tilityksessä asiakaskohtaiselle laskulomakkeelle (KU203, KU201 tai KU205) koronasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset eriteltynä seuraavilla hintalajeilla:

 • Korona, majoitus
 • Korona, suojaus
 • Korona, erityisjärjestelyt
 1. Esimerkki laskutuksesta, kun palvelu päättyy joulukuussa 2021 Asiakkaan viimeinen sairausryhmäkohtaisen kuntoutuskurssin viimeinen jakso (5 vrk) on toteutunut joulukuussa ja palveluntuottaja ei ole laskuttanut asiakkaan osalta aiemmin erityisjärjestelyistä. Asiakas majoittuu 1 hengen huoneessa koronasta aiheutuvasta syystä. Palveluntuottaja laskuttaa joulukuun asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä:
  - Korona, majoitus 4 vrk x 45 euroa, yht. 180 euroa

  - Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa
  - Korona, erityisjärjestelyt 1 x 33 euroa / asiakas

 2. Esimerkki joulukuun laskutuksesta, kun palvelu jatkuu joulukuun jälkeen
  Asiakkaan terapia on ollut käynnissä ajan 1.6.-31.12.2021 ja terapia jatkuu vuoden 2022 puolella. Terapia toteutuu kerran viikossa tiistaisin. Palveluntuottaja ei ole laskuttanut asiakkaan osalta aiemmin erityisjärjestelyistä. Palveluntuottaja laskuttaa joulukuun laskutuksen yhteydessä:
  - Korona, suojaus 5 krt x 3 euroa, yht. 15 euroa
  - Korona, erityisjärjestelyt 18 euroa/asiakas
  Loka-marraskuun osalta palveluntuottaja on laskuttanut Korona, suojauksen kustannukset kuukausittaisen asiakaslaskutuksen yhteydessä.

 3. Esimerkki joulukuun laskutuksesta, kun asiakkaan päätös on tehty ennen 30.6.2021
  Asiakkaalle on myönnetty moniammatillinen yksilökuntoutus 1.2.2021, jonka aloitusjakso on koronan vuoksi siirtynyt 13.-17.12.2021. Palveluntuottaja ei ole laskuttanut asiakkaan osalta aiemmin erityisjärjestelyistä. Asiakas majoittuu palvelukuvauksen mukaisesti 2 hengen huoneessa. Palveluntuottaja laskuttaa joulukuun laskutuksen yhteydessä:
  - Korona, suojaus 5 krt x 11 euroa, yht. 55 euroa
  - Korona, erityisjärjestelyt 33 euroa/asiakas

 4. Esimerkki lokakuun laskutuksesta, kun asiakkaan päätös on tehty ennen 30.6.2021
  Asiakkaalle on myönnetty 15.6.2021 harkinnanvarainen kuntoutuskurssi, jonka ensimmäinen jakso (5 vrk) toteutuu 11.-15.10.2021. Palveluntuottaja ei ole laskuttanut asiakkaan osalta aiemmin erityisjärjestelyistä. Asiakas majoittuu palvelukuvauksen mukaisesti 2 hengen huoneessa. Palveluntuottaja laskuttaa lokakuun laskutuksen yhteydessä:
  - Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa
  - Korona, erityisjärjestelyt 1 x 33 euroa / asiakas

 5. Esimerkki lokakuun laskutuksesta, kun asiakkaan päätös on tehty 1.7.2021 jälkeen
  Asiakkaalle on myönnetty 15.7.2021 harkinnanvarainen kuntoutuskurssi, jonka ensimmäinen jakso (5 vrk) toteutuu 18.-22.10.2021. Palveluntuottaja ei ole laskuttanut asiakkaan osalta aiemmin erityisjärjestelyistä. Asiakas majoittuu palvelukuvauksen mukaisesti 2 hengen huoneessa. Palveluntuottaja laskuttaa lokakuun laskutuksen yhteydessä:
  - Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa
  Laskuta kuntoutuskustannukset pääsääntöisesti 2 kuukauden kuluessa kuntoutuksen toteutuksesta. Jos lisäkorvausten laskutusaika ylittää normaalin laskutusajan, lisää laskuun/tilityslomakkeelle laskutuksen viivästymisen syy. Kela joustaa perustellusta syystä lisäkorvausten laskutusajassa.

Kuntoutuspsykoterapia

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 14.2 §:n mukaan kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista korvataan kuntoutujalle enintään vahvistetun korvaustason mukainen määrä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella (Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta 10.12.2015/1469) vahvistetun enimmäismäärän mukaan, jonka vuoksi kuntoutuspsykoterapian ylimääräisiä kustannuksia ei voida korvata.