Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen 1.6.2020 alkaen

Tiedotetta päivitetty 6.10. KIILA-kuntoutuksen osalta

Tämä ohje on voimassa 1.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Suomen hallitus on kertonut koronaviruksesta johtuvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Hallituksen linjaukset vaikuttavat myös Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen.
1.6.2020 alkaen

 • palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta kasvokkain (läsnäkuntoutus) kaikissa kuntoutuspalveluissa
 • palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta reaaliaikaisena etäkuntoutuksena niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutusta käytetään, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä katsovat, että kuntoutus on parempi toteuttaa etänä.
 • palveluntuottaja huomioi kuntoutuksen toteutuksessa Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Kuntoutuspalvelut ovat osin keskeytyneet koronavirusepidemiasta johtuen. Palveluntuottaja arvioi ja ilmoittaa asiakkaalle, milloin kasvokkaista kuntoutusta voidaan jatkaa. Asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemiasta johtuen ja asiakas haluaa jatkaa kuntoutusta välittömästi, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Jos asiakkaan kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Ilmoitus Kelalle kuntoutuspalvelujen käynnistämisestä ja jatkamisesta

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan, jos kuntoutuspalvelut eivät käynnisty 1.6.2020 tai tieto keskeytyksestä poikkeaa aiemmin ilmoitetusta. Tieto ilmoitetaan seuraavissa palveluissa:

 • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
 • Moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutus
 • TEAK-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • NUOTTI-valmennus
 • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Ilmoita sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi seuraavat asiat:

 • Tieto kuntoutuspalveluista, joiden toteutus keskeytyy väliaikaisesti tai joiden keskeytymiseen tulee muutos verrattuna aiemmin ilmoitettuun.
  • Jos osa palveluista on keskeytynyt ja osaa jatketaan, ilmoita mitä palveluja jatketaan.
 • Millä aikavälillä palvelut on keskeytetty.
 • Palveluntuottajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) keskeytyksen aikana. Voit ilmoittaa eri yhteystiedot
  • sopimushallintaan liittyvissä asioissa
  • kuntoutujien päätöksiin liittyvissä asioissa.

Kuntoutuspäätösten lähettäminen

Kelan etuustyötä tekevistä suuri osa tekee edelleen etätyötä. Kela voi lähettää palveluntuottajille kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja postitse ja suojatulla sähköpostilla.

Kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela selvittää kuntoutusrahan maksamisen.
Lue palveluntuottajan ohjeesta, miten toimit että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein.

Eri kuntoutusmuotoja koskevat tarkennukset

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa kursseja kasvokkain 1.6.2020 alkaen.
 • ei voi toteuttaa kursseja etäkuntoutuksena.
 • huomioi kurssien toteutuksessa riskiryhmiä koskevat suositukset. 
 • arvioi edellytykset ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutukselle ja siirtää tarvittaessa kurssien toteutusta.

Kurssien siirtämisessä on huomioitava, että

 • vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2020 puolella, eli kurssien ensimmäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2021. Vuonna 2020 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2021 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.
 • Päivitys 11.8.2020: Jos haluat siirtää vuoden 2020 kurssin alkamaan vuoden 2021 puolella, lue ohje tiedotteesta Vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien siirtäminen vuodelle 2021
 • jos kursseja siirretään, palveluntuottaja vie kursseille uudet ajankohdat mahdollisimman pian ekstranetin kautta.
 • palveluntuottaja voi jo tässä vaiheessa perua loppuvuodelle 2020 suunniteltuja kursseja, jos palveluntuottaja arvioi, ettei ko. kursseille löydy loppuvuodesta riittävästi asiakkaita koronatilanteen vuoksi.

Ilmoita sähköpostitse Kelaan peruuntuneet kurssit (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi).

Jos asiakas ei halua osallistua suunniteltuun kuntoutukseen, sovi kurssien muutoksista asiakkaiden kanssa ja ilmoita muutoksista Kelaan suojatulla sähköpostilla.  Kela tarkistaa asiakkaiden kuntoutuspäätökset ilmoitusten perusteella.


Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Kurssimuutos
•    asiakkaan nimi
•    asiakkaan henkilötunnus
•    kurssin nimi
•    mikä muutos asiakkaan kurssille osallistumiseen tehdään (esim. lopetus, siirto)


Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:
kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.


Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta kasvokkain 1.6.2020 alkaen.
 •  huomioi kuntoutuksen toteutuksessa riskiryhmiä koskevat suositukset.
 • voi toteuttaa yksilöterapiat (pois lukien allas- ja ratsastusterapia) myös etäkuntoutuksena.

Palveluntuottaja voi toteuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ryhmäterapiaa ei voi toteuttaa etäkuntoutuksena. Palveluntuottaja ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja arvioi yhdessä asiakkaiden kanssa edellytykset ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutukselle. Palveluntuottaja siirtää tarvittaessa ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutusta myöhempään ajankohtaan.

Kela voi tarvittaessa jatkaa asiakkaan yksilöterapioiden kuntoutuspäätöstä enintään 6 kuukaudella tilanteessa, jossa kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä. Toimita Kelaan suojatulla sähköpostilla henkilötiedot niistä yksilöterapia-asiakkaista, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa on tarpeen pidentää tilanteessa, jossa

 • asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloaika on päättymässä ja
 • asiakas ei saa uutta kuntoutussuunnitelmaa ajoissa koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi.

Ryhmäterapioissa kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa ryhmän toiminnan keskeytystä vastaavalla ajalla. Toimita Kelaan suojatulla sähköpostilla henkilötiedot niistä ryhmäterapia-asiakkaista, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa, koska ryhmätoiminta on keskeytynyt. Ilmoita lisäksi, minkä pituisen ajan ryhmäterapia on ollut keskeytyneenä.

 

Lähetä lisäksi jokaisen asiakkaan terapiapalaute omana tiedostonaan.


Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:
kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit lähettää terapiapalautteen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA postin kautta.

Kuntoutuspsykoterapia

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa kuntoutuspsykoterapian kasvokkain 1.6.2020 alkaen.
 • voi toteuttaa kuntoutuspsykoterapian edelleen myös etäterapiana.

Yksilö- pari ja perheterapiaa voi poikkeuksellisesti toteuttaa myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.


Ryhmäterapiana myönnetty kuntoutuspsykoterapia on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos
•    jokainen ryhmän jäsen on halukas jatkamaan ryhmäterapiaa etäkuntoutuksena ja
•    jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua etäkuntoutukseen ja
•    jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden.

Terapeutin tulee lisäksi huolehtia siitä, että hänellä on toimintamalli tilanteeseen
•    jossa asiakas etäyhteyden päässä esimerkiksi ahdistuu tai saa paniikkikohtauksen (asiakasturvallisuus)
•    jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita, ettei terapia-aikaa mene teknisten ongelmien ratkomiseen.

Terapeutin pitää huolehtia siitä, että jokaisen asiakkaan kohdalla tietoturva on Valviran ohjeiden mukainen ja asiakkaiden yksityisyydensuoja säilyy.

Moniammatillinen yksilökuntoutus (harkinnanvarainen ja vaativa)

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa moniammatillisen yksilökuntoutuksen kasvokkain 1.6.2020 alkaen.
 • huomioi riskiryhmiä koskevat suositukset toteutuksessa

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti tilanteessa, jossa kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä.

Asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon jatkaminen

Lähetä suojattu sähköpostiviesti, kun asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloa on tarvetta pidentää, jotta moniammatillinen yksilökuntoutus saadaan toteutettua kokonaisuudessaan.
Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Moniammatillinen yksilökuntoutus ja vakuutuspiirin nimi
•    asiakkaan nimi
•    asiakkaan henkilötunnus
•    kuntoutustoimenpide
•    päätöksen päättymisaika.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:
kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.


Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit lähettää terapiapalautteen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA postin kautta.

LAKU-perhekuntoutus

Palveluntuottaja voi toteuttaa LAKU-perhekuntoutuksen kasvokkain 1.6.2020 alkaen. LAKU-perhekuntoutus on mahdollista järjestää myös etäkuntoutuksena.

NUOTTI-valmennus

Palveluntuottaja voi toteuttaa NUOTTI-valmennuksen kasvokkain 1.6.2020 alkaen. NUOTTI-valmennuksen voi järjestää myös etäkuntoutuksena.  Valmennus on mahdollista toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Palveluntuottaja voi toteuttaa ammatillisen kuntoutusselvityksen kasvokkain 1.6.2020 alkaen. Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista järjestää kokonaan myös etäkuntoutuksena.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Palveluntuottaja voi toteuttaa työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen kasvokkain 1.6.2020 alkaen. Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Jos palveluun sisältyy ryhmämuotoista kuntoutusta, palveluntuottaja huomioi riskiryhmiä koskevat suositukset.  

KIILA-kuntoutus

Palveluntuottaja voi toteuttaa KIILA-kuntoutusta kasvokkain 1.6.2020 alkaen.
Vuonna 2019 alkaneet ja loppusuoralla olevat KIILA-kurssien päätösosat ja viimeiset yksilökäynnit voi toteuttaa etäkuntoutuksena.
Vuonna 2020 alkavan yksilömuotoisen palvelun ja kurssipalvelun voi toteuttaa osin etänä palvelukuvauksen mukaisesti. Lisäksi KIILA-kuntoutuksen kuntoutujan lähtötilanteen arviointiin sisältyvän yksilöllisen avopäivän haastattelut voi poikkeuksellisesti toteuttaa tarvittaessa etäkuntoutuksena. Palveluntuottaja tekee silloin kuntoutujan lähtötilanteen arviointiin sisältyvät fyysisen kunnon testit 1. ryhmäjakson aikana. (Jos tuoreita testituloksia ei ole saatavilla).

Etäkuntoutuksena toteutettava vuorokausi laskutetaan sopimuksen mukaisella yksilöllisen avovuorokauden hinnalla.  

Palveluntuottaja huomioi toteutuksessa riskiryhmiä koskevat suositukset. 

Huomioi viranomaisten ohjeet ja tiedotteet koronavirustilanteessa toimimisessa:

www.thl.fi

www.stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Lue lisää