Kirjoita todistus tartuntatautipäivärahaa varten huolellisesti

Tartuntatautipäivärahan hakemista varten tarvitaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Varmista, että todistuksesta löytyvät tarvittavat tiedot.  

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntatautilääkärin päätöstä työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Etuutta voi nyt saada myös muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatiman todistuksen perusteella.

Tartuntatautipäivärahaa varten tehdystä todistuksesta pitää ilmetä selkeästi seuraavat seikat:  

 • laboratoriovarmistettu covid-19-infektio
 • tartunnan leviämisriski ja siitä johtuva suositeltu työstä poissaoloaika.

Lääkäri, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja voi kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten, jos työstä poissaolo covid-19-infektion vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Puutteet todistuksissa hidastavat hakemusten käsittelyä Kelassa ja lisäävät lisäselvitysten tarvetta.  On tärkeää, että tartuntatautipäivärahaa varten tehdyt todistukset erottuvat tavanomaisista sairauspoissaolotodistuksista. Huomaa, että silloin kun työstä poissaoloa ei tarvita tartunnan leviämisriskin vuoksi (esim. etätyössä), vaan potilas on poissa työstä työkyvyttömyyden vuoksi, kyse on normaalista sairauspoissaolosta.

Muistilista lääkärille

Lääkäri voi kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten käyttämällä A-todistusta.

Näin kirjoitat A-todistuksen:

 1. Valitse todistuksen tarkoitukseksi Muu ja kirjoita lisäksi ”tartuntatautipäiväraha”.
 2. Kirjaa Sairaudet-kohtaan toteamasi laboratoriovarmistettu covid-19-infektio ja ICD-10-koodi.
 3. Merkitse Työkyvyttömyysaika-kohtaan se aika, jolloin ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia tai lapsen meneminen kouluun tai päiväkotiin ei ole suositeltavaa. Täytä työkyvyttömyysaika aina, vaikka potilaasi ei olisi työkyvytön.
 4. Kirjoita Lisätietoja-kohtaan, että potilaallasi on todettu laboratoriovarmistettu covid-19-infektio, eikä ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ajalla pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv.
 5. Todistuksesta pitää näkyä, missä terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelet. 

Muistilista sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle

Kelalla ei ole erillistä lomaketta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatimalle todistukselle tartuntatautipäivärahaa varten. Voit käyttää tähän esimerkiksi todistusta, jolla tavallisesti ilmoitetaan työntekijän tai lapsen sairaudesta.

 1. Kirjaa todistukseen selkeästi, että se on laadittu tartuntatautipäivärahaa varten.
 2. Kirjaa todistukseen, että potilaallasi on todettu laboratoriovarmistettu covid-19-infektio.
 3. Kirjaa, että ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin vuoksi.
 4. Kirjaa selkeästi poissaoloaika, jolloin potilas ei voi tartunnan leviämisriskin vuoksi mennä töihin.
  • Vastaavasti alle 16-vuotiaille laadittaviin todistuksiin kirjoitetaan, että potilaalla on todettu laboratoriovarmistettu covid-19-infektio, eikä kouluun tai päiväkotiin varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ajalla pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv.
 5. Todistuksesta pitää näkyä, missä terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelet. 

Lue lisää: Näin kirjoitat todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten - Yhteistyökumppanit - kela.fi