Koronaviruksen vaikutukset vammaisten tulkkauspalvelussa

Kelan tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosittaa etätulkkauksen käyttöä.

Kela tiedotti Koronaviruksen vaikutuksista vammaisten tulkkauspalvelussa 16.3.2020. Kela tarkistaa ohjeistusta tilanteen muuttuessa. Seuraava ohjeistus astuu voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Vammaisten tulkkauspalvelu voidaan toistaiseksi tuottaa etätulkkauksena kaikissa niissä tilanteissa, joissa se sopii asiakkaalle ja palveluntuottajalle. Tulkkauksen tuottamisen tapa sovitaan yhdessä palveluntuottajan ja asiakkaan kesken sen jälkeen, kun tilaus on välitetty tulkille. Kaikki tulkkaustilaukset välitetään palvelukuvauksessa kuvatun välitysprosessin mukaisesti lähipalveluperiaatetta noudattaen.  

Jos tulkkaustilauksen toteuttaminen etätulkkauksena sopii sekä asiakkaalle että tulkille ja molemmilla osapuolilla on käytettävissä tarvittava etätulkkauslaitteisto ja/tai -ohjelmisto, tulkkaus voidaan toteuttaa etätulkkauksena. Palveluntuottajan on kuitenkin tärkeä kiinnittää huomiota etätulkkauksen tietoturvaan. 

Etätulkkauksessa tulee käyttää ohjelmistoja, joissa on huomioitu tietoturva riittävällä tasolla ottaen huomioon, että tulkkaustilauksissa välitetään ohjelmistojen kautta myös arkaluonteisia henkilötietoja. Tietoturvan tason arvioinnissa Kela suosittelee käyttämään yleisesti tunnustettuja ja tunnettuja kansallisia tietoturvaa ohjaavia viitekehyksiä. Erityisesti on tarpeen kiinnittää huomioita siihen, että henkilötietojen käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tämän varmistamiseksi etätulkkauksen tuottamisessa tulee käyttää vain sellaisia ohjelmistoja, jotka eivät edellytä tulkkauspalvelun asiakkaalta hänen henkilötietojensa tallentamista (esim. käyttäjätilin luomista) tulkkaustilausten toteuttamista varten. Etätulkkauksessa tulee siten käyttää ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tulkkauspalvelun asiakkaan yhteyden tulkkiin ilman, että asiakkaan tarvitsee tallentaa henkilötietojaan sovellukseen. Etätulkkausta varten tarvittavan yhteyden luominen voi tapahtua esim. asiakkaan sähköpostiin lähetettävän linkin kautta, kuten Skype for Businessin ja Teamsin ohjelmistoissa.

Palveluntuottajat voivat kysyä lisätietoja ohjelmistojen tietoturvasta ohjelmistoja tarjoavilta yrityksiltä. Kela ei voi varmentaa minkään etätulkkauksessa käytettävän ohjelmiston tietoturvan tason riittävyyttä, eikä antaa yksittäistä ohjelmistoa koskevaa ohjeistusta tai käytönopastusta palveluntuottajalle, vaan palveluntuottajan tulee tarvittaessa keskustella tästä ohjelmistoa tarjoavan yrityksen kanssa. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa vastata etätulkkauksessa käyttämiensä ohjelmistojen tietoturvaa ja -suojaa koskeviin kysymyksiin tulkkauspalvelun asiakkaalle, mikäli asiakas esittää tällaisia kysymyksiä. Kela voi myös tarvittaessa kysyä palveluntuottajilta tietoja tietoturvan ja -suojan toteutumisesta etätulkkauksessa ja kieltää palveluntuottajaa tuottamasta etätulkkausta, mikäli Kela toteaa edellä mainittujen tason riittämättömäksi.

Kela ei vastaa palveluntuottajien käyttämien tietoyhteyksien tai etätulkkauksessa käytettävien järjestelmien asiakkaalle tai palveluntuottajalle mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista tai yhteysongelmista. Kela korvaa palveluntuottajalle tehdyn työn sopimuksen mukaisesti.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu käytössä normaalisti

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelussa asiakas saa etätulkkausta lyhytkestoisiin asiointeihin suomalaisella viittomakielellä. Palvelu on avoinna arkisin klo 8–16.  Mahdolliset muutokset vallitsevan tilanteen vuoksi ovat mahdollisia, ja niistä tiedotetaan erikseen.  

Tulkkauspalvelujen osalta muista mahdollisista erityisjärjestelyistä tiedotetaan lisää tarpeen vaatiessa.

Tiedotetta on päivitetty 27.3.2020.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:

Lue lisää