Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito

Myös kotikunnattomilla asiakkailla voi olla oikeus saada hoitoa koronaviruksen vuoksi julkisessa terveydenhuollossa. Kela voi maksaa julkiselle terveydenhuollolle valtion korvausta hoitokustannuksista.

Myös kotikunnattomilla henkilöillä voi olla oikeus saada hoitoa koronaviruksen vuoksi julkisessa terveydenhuollossa. Kela voi maksaa julkiselle terveydenhuollolle valtion korvausta hoitokustannuksista.

Suomessa kaikilla on oikeus saada hoitoa koronaviruksen johdosta. EU-, ETA-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt saavat koronaan liittyvän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto pyytää häntä esittämään hoito-oikeustodistuksen. Asiakkaan hoito-oikeustodistuksesta tulee ottaa kopio valtion korvauksen hakemista varten. Todistuksen tulee olla voimassa hoidon ajankohtana.

Jos henkilö tulee muusta kuin EU-, ETA-maasta tai Sveitsistä tai hänellä ei ole hoito-oikeustodistusta, hänellä on kuitenkin oikeus saada koronaan liittyvä hoito maksutta. Julkinen terveydenhuolto voi hakea myös näistä kustannuksista valtion korvausta Kelasta.

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kustannuksista. Korvausta voi saada myös potilaille maksuttomista palveluista. Kustannuksista korvataan enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty asiakkaalta mahdollisesti perityt asiakasmaksut.

Jos asiakkaalla on hoito-oikeustodistus, sen kopio tulee liittää Y31-hakemuksen liitteeksi. Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta ja hän saa hoitoa koronaviruksen johdosta, julkinen terveydenhuolto voi hakea valtion korvausta Kelasta. Y31-hakemuksella tulee ilmoittaa asiakkaan saaneen hoitoa koronaan sairastumisen johdosta. Koska kyse on koronan hoidosta ja hoito on asiakkaalle maksutonta, julkisen terveydenhuollon ei tarvitse periä kustannuksia asiakkaalta.  Jos asiakkaalla on vakuutus, suositellaan korvausta hakemaan ensisijaisesti sieltä ja vasta toissijaisesti Kelasta valtion korvauksena.

Valtion korvauksen hakuaika on 12 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Tästä määräajasta ei voida poiketa edes koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. 

Kansainvälisten asioiden keskus palvelee

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808 (arkisin klo 9-16), kymenlaakso.kv@kela.fi. Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus hoitoon Suomessa. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Tiedotetta päivitetty 25.4. Lisätty tieto korvauksen hakemisen aikarajasta

Lue lisää