Kelan oppilaitostiedote – Koronavirus ja opintoetuudet

1 Koulun sulkeminen ja koulumatkatuki

Suomen hallitus on ilmoittanut, että koulut ovat suljettuina 13.5.2020 saakka.

Oppilaitoksen ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, pitääkö se koulun suljettuna 13.5. saakka tai mahdollisesti pidemmän ajan. Älä myöskään lähetä Kelaan valvontailmoitusta tai luetteloa niistä opiskelijoista, joilla ei enää ole päivittäisiä koulumatkoja.

Jos olet neuvomassa opiskelijaa tässä muutostilanteessa, pyydä häntä ilmoittamaan Kelaan, jos hänellä ei ole päivittäisiä koulumatkoja. Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa tai koulumatkatuen hakemuslomakkeella (KM 1). Lomaketta ei tarvitse viedä ensin oppilaitokseen, vaan sen voi toimittaa suoraan Kelaan.

Toukokuun koulumatkatukia ei enää makseta opiskelijoille. Kela lähettää toukokuussa kirjeen niille opiskelijoille, joiden koulumatkatukea ei ole ehditty lakkauttaa siihen mennessä oman ilmoituksen perusteella. Opiskelijan pitää vastata kirjeeseen, jos hänellä on edelleen päivittäisiä koulumatkoja, esimerkiksi työpaikalle oppimaan. Koulumatkatuki palautetaan näille opiskelijoille maksuun.

Opiskelija ei saa enää ostaa uutta koulumatkatuettua lippua, jos hänellä ei ole päivittäisiä koulumatkoja. Jos opiskelija haluaa ostaa lipun muita matkoja varten, hänen pitää käydä ensin lipunmyyjällä muuttamassa kortintiedot.

Opiskelijan pitää hakea koulumatkatukea uudella hakemuksella, kun koulussa käynti jatkuu ja päivittäisiä koulumatkoja on vähintään 18 päivän ajan kalenterikuukaudessa. Edellytys ei täyty toukokuussa 2020, jos koulussa käynti jatkuu 14.5. ja päättyy perjantaina 29.5. (16 päivää) tai lauantaina 30.5. (17 päivää).

2 Pitääkö ilmoittaa asuntolan sulkemisesta

Koulujen sulkemisen takia oletettavasti myös asuntolat ovat suljettuina 13.5.2020 saakka.

Oppilaitoksen ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, pitääkö se asuntolan suljettuna 13.5. saakka tai mahdollisesti pidemmän ajan. Älä myöskään lähetä Kelaan valvontailmoitusta tai luetteloa niistä opiskelijoista, jotka ovat muuttaneet pois asuntolasta.

Jos olet neuvomassa opiskelijaa tässä muutostilanteessa, pyydä häntä ilmoittamaan Kelaan, jos hän on muuttanut vanhemman luokse. Ilmoituksen voi tehdä opintotuen muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella OT15. Opintotuki tarkistetaan ja mahdollinen asuntolaan maksettava asumislisä lakkautetaan. Maalis–huhtikuulle liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin. Opiskelijan pitää hakea tukeen tarkistusta, kun hän muuttaa pois vanhemman luota.

Opiskelija on voinut saada luvan jäädä asuntolaan, jos hänellä ei ole muuta mahdollista asuinpaikkaa. Opintotuen maksaminen voi tällaisessa tilanteessa jatkua normaalisti.

3 Pitääkö ilmoittaa, jos koko koulutus keskeytetään tai koulutuksen lukuvuoden kestoa pidennetään

Tietojemme mukaan joitain koulutuksia on keskeytetty koko loppukevään ajaksi. Kun lukuvuoden koulutuksen suunniteltu kesto lyhenee ja koulutuksesta on tehty Kelaan linjailmoitus, muista tehdä linjailmoituksen muutosilmoitus osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot/login.jsf.

Tietojemme mukaan joidenkin koulutusten kestoa on jo päätetty pidentää kesäajalle. Kun lukuvuoden koulutuksen suunniteltu kesto pitenee ja koulutuksesta on tehty Kelaan linjailmoitus, muista tehdä linjailmoituksen muutosilmoitus osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot/login.jsf.

Opintotuki tarkistetaan oppilaitoksen ilmoittaman lukuvuoden keston muutoksen perusteella ilman opiskelijan hakemusta.

Jos lukuvuoden keston pidentäminen koskee koulutusta, josta ei tehdä linjailmoitusta (ammatillinen perustutkinto, VALMA, TELMA, aikuisten perusopetus, lukio), opiskelijan pitää hakea kesätuki opintotuen muutosilmoituksella. Hakemukseen pitää liittää normaalit todistukset kesäopiskelusta. Oppilaitoksen todistus ei ole tarpeellinen, jos opiskelijalla on kesällä koulutussopimusjakso, joka näkyy KOSKI-tietovarannossa.

Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Opiskelijan ei kannata hakea kesätukea sellaiselle kuukaudelle, jonka aikana tämä edellytys ei täyty.

4 Oppilaitoksen henkilökunta etätyössä

Voit aina lähettää Kelaan suojatulla sähköpostilla kaikki opiskelijan tai Kelan pyytämät opiskelutodistukset taikka tarkistamasi hakemukset. Ohjeistuksen löydät oppilaitosten ekstranet-sivuston etusivulta (www.kela.fi/web/ekstranet-oppilaitokset/oppilaitokset).

Todistuksia ja hakemuksia ei tarvitse allekirjoittaa käsin eikä leimata. On tärkeää, että niissä on hyvät yhteystiedot, jos Kela tarvitsee lisätietoja.

Koska joukkoliikenteessä kulkeminen on selvästi hankaloitunut, Kela myöntää opiskelijan pyynnöstä koulumatkatuen itse järjestetyllä kulkutavalla, jos opiskelijalla on edelleen päivittäisiä koulumatkoja esimerkiksi työpaikalla oppimiseen. Opiskelija voi toimittaa hakemuksen suoraan Kelaan ilman oppilaitoksen todistusta. Jos opiskelija pääsee kulkemaan joukkoliikenteellä, on hyvä huomioida, että ostotodistusten antamismenettelyyn ei tule muutosta tässä poikkeustilanteessa.

5 Opintojen edistyminen

Koronaviruksesta johtuva karanteeni tai koulun sulkeminen on hyväksyttävä syy sille, että opinnot hidastuvat. Oppilaitoksen ei tarvitse lähettää Kelaan valvontailmoitusta opintojen riittämättömästä edistymisestä, jos opintosuoritusten vähäisyys johtuu koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Kela on lukuvuoden aikana saanut ilmoituksia toisen asteen opintojen riittämättömästä edistymisestä. Kela on ilmoittanut joillekin opiskelijoille, että varsinainen opintosuoritusten seuranta tehdään lukuvuoden päättyessä eli toukokuussa 2020. Tilanteesta johtuen Kela arvioi, onko joidenkin opiskelijoiden seuranta syytä siirtää loppuvuoteen 2020. Jos siirrämme seurannan, emme informoi siitä erikseen oppilaitoksia.

6 Muita ajankohtaisia asioita

Olemme peruneet kevään 2020 oppilaitosinfot. Julkaisemme oppilaitosten ekstranet-sivustolla viimeistään toukokuussa videotallenteet ajankohtaisista asioista.

Seuraa yhteistyökumppaneiden tiedotusta verkkosivuillamme osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-korona.

Informoi tarvittaessa opiskelijaa, että hän voi seurata tiedotusta verkkosivuillamme osoitteessa www.kela.fi/korona. Kokoamme erilaisia neuvontatilanteita kohtaan Usein kysyttyä.

 

Tiedotetta päivitetty 3.4.2020 klo 13.25.
Päivitetty kappale Koulun sulkeminen ja koulumatkatuki koskien koulumatkatukea, lisätty lause koskien asuntolasta poismuuttaneita opiskelijoita ja valvontailmoitusta kappaleeseen Pitääkö ilmoittaa asuntolan sulkemisesta, lisätty lause koskien opintotuen tarkistusta kappaleeseen Pitääkö ilmoittaa, jos koko koulutus keskeytetään tai koulutuksen lukuvuoden kestoa pidennetään, lisätty uutena kappale Oppilaitoksen henkilökunta etätyössä.