Ukrainan sodan vaikutukset perustoimeentulotukeen

Missä tilanteissa Ukrainasta saapunut henkilö voi saada Kelasta perustoimeentulotukea? Mistä hän saa asiointiin apua ja miten hänen kannattaa asioida? Voiko Venäjältä Suomeen saapuva henkilö hakea perustoimeentulotukea, jos toimeentulo on vaarantunut? Kokosimme ammattilaisille keskeiset ohjeet perustoimeentulotuesta.

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi, joka mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin.

Kuten turvapaikanhakijoilla myös tilapäistä suojelua hakevilla ja saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja saada vastaanottokeskuksen järjestämiä palveluita. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi myönteisen päätöksen jälkeen oikeus tehdä työtä ja opiskella.

Ukrainasta saapuvat henkilöt

Ukrainasta saapuvat henkilöt voidaan perustoimeentulotuen näkökulmasta jakaa neljään ryhmään.

Jos henkilö on hakenut turvapaikkaa, hän kuuluu vastaanottopalveluiden piiriin ja saa neuvontaa ja apua vastaanottokeskuksessa. Tilapäistä suojelua hakenut tai saava henkilö rinnastuu turvapaikanhakijoihin, eikä hänellä yleensä ole oikeutta perustoimeentulotukeen.

Jos henkilö on hakenut oleskelulupaa esimerkiksi työnteon, opiskelun tai perhesiteen perusteella, Kela arvioi hänen oleskelunsa luonteen tapauskohtaisesti. Jos taas henkilö ei ole vielä hakenut oleskelulupaa, hän rinnastuu toimeentulotuen näkökulmasta turistiin, jolloin Kela katsoo oleskelun yleensä tilapäiseksi.

Näissä tilanteissa henkilölle turvataan tarvittaessa vähintään välttämätön taloudellinen tuki, jonka Kela myöntää maksusitoumuksina elintarvikkeisiin ja välttämättömiin reseptilääkkeisiin. Jos henkilö tarvitsee tilapäisesti majoitus- tai sosiaali- ja terveyspalveluita, Kela ohjaa hänet oleskelukunnan sosiaalipalveluihin. Tarvittaessa Kela ohjaa asiakkaan myös hakemaan tilapäistä suojelua poliisilaitokselta.

Ukrainasta saapuneen henkilön täytyy asioida palvelupisteessä

Ukrainasta saapuneella henkilöllä ei yleensä ole suomalaista henkilötunnusta. Kun henkilö asioi Kelassa, hänet pyritään aina tunnistamaan luotettavasti. Tästä syystä Ukrainasta saapuvan täytyy aina itse asioida henkilökohtaisesti Kelan palvelupisteessä. Jos asiakkaalla ei ole henkilötunnusta, toinen henkilö (esim. puoliso tai valtuutettu henkilö) voi asioida hänen puolestaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Näin ei kuitenkaan voi koskaan toimia ensimmäisen tunnistamisen yhteydessä.

Jos lähin Kelan palvelupiste on auki vain ajanvarauksella, asiakkaan täytyy soittaa Kelan palvelunumeroon, jolloin hänelle varataan aika palvelupisteeseen. Tarkista Kelan palvelunumerot.

Kela tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen

Jos palvelupisteessä asioi alaikäinen, joka on Ukrainan tilanteen vuoksi saapunut Suomeen ilman huoltajaa, Kela tekee asiassa lastensuojeluilmoituksen lapsen oleskelukuntaan. Kela tekee lastensuojeluilmoituksen myös, jos Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuneeseen perheeseen kuuluu alaikäinen lapsi eikä perhe ole vastaanottopalveluiden piirissä. Lastensuojeluilmoitus tehdään tavallisesti puhelimitse, sillä henkilöillä ei yleensä ole suomalaista henkilötunnusta.

Jos lapsella on suomalainen henkilötunnus, lastensuojeluilmoitus tehdään normaalin toimintatavan mukaisesti.

Venäjälle asetetut pakotteet ja asiakkaan tulot tai tilivarallisuus

Jos asiakas ei voi nostaa venäläiseltä pankkitililtä eläkettään, muuta etuuttaan tai varallisuuttaan Venäjälle asetettujen pakotteiden takia, tuloa tai varallisuutta ei oteta vallitsevassa poikkeustilanteessa huomioon perustoimeentulotuessa. Samalla tavalla toimitaan, jos asiakas ei saa suomalaiselle tililleen Venäjän eläkettä tai muuta etuutta. Tarvittaessa hän voi hakea perustoimeentulotukea Kelasta.

Kela seuraa tilanteen kehittymistä, ja muutokset edellä kerrottuun ovat mahdollisia.

Lue lisää