Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelalla on velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta, jos sitä ei järjestetä työeläkelakien tai erityisopetusta koskevien säädösten mukaan. TE-toimisto ei enää järjestä ammatillista kuntoutusta. Sen sijaan TE-toimisto tarjoaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, joita voidaan hyödyntää Kelan ammatillisen kuntoutuksen rinnalla tai sen jälkeen.

Kelan ammatillinen kuntoutus voi tulla kyseeseen, kun potilaalla on todettu sairaus tai vamma, jonka arvioidaan aiheuttavan sillä hetkellä tai lähitulevaisuudessa potilaan työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Tätä olennaista heikentymistä arvioitaessa huomioidaan sairauden lisäksi henkilön muu kokonaistilanne, kuten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi arvioidaan sitä, onko haettu ammatillinen kuntoutuksen toimenpide tarkoituksenmukainen.

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

  • koulutus ja koulutuskokeilu
  • ammatillinen kuntoutusselvitys
  • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
  • KIILA-kuntoutus
  • ammatilliset kuntoutuskurssit
  • apuvälineet
  • elinkeinotuki