Erityishoitoraha

Erityishoitorahaa myönnetään 0–15-vuotiaan lapsen vanhemmalle, joka on tilapäisesti estynyt tekemästä työtään lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi eikä saa työtuloa tältä ajalta.

Lääkärintodistus D:n laatiminen

Erityishoitorahahakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus D (SV10). Lääkärintodistuksen laatii ja allekirjoittaa lääkäri. Lomakkeen alaosassa ilmoitettavat sairaalajaksoon, poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen osallistumista koskevat merkinnät voi tehdä myös sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Erityishoitorahaan voi oikeuttaa erikoissairaanhoidon yksikössä annettava sairaanhoito sekä siihen liittyvä kotihoito. Terveyskeskuksessa tai yksityislääkärin vastaanotolla käynti ei oikeuta erityishoitorahaan.

Lue kootut vinkit D-todistuksen kirjoittamisesta

Esimerkki

Erityishoitorahaa ei voida myöntää yksityisen korvalääkärin vastaanotolla käynnin vuoksi, mutta yksityissairaalassa tehty alle 7-vuotiaan lapsen kitarisaleikkaus voi oikeuttaa erityishoitorahaan.

Lue lisää