Hoito-oikeustodistukset

Ulkomailta Suomeen tullut asiakas osoittaa oikeuden hoitoon julkisessa terveydenhuollossa hoito-oikeustodistuksella. Todistuksia on erilaisia ja niiden käyttötarkoitus vaihtelee. Hoito-oikeustodistuksen sisältö riippuu siitä, tuleeko asiakas EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, sosiaaliturvasopimusmaasta vai jostain muusta maasta. Kopio hoito-oikeustodistuksesta liitetään valtion korvaushakemukseen.

Hoito-oikeustodistuksia ovat

  • eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC, European Health Insurance Card) ja sen väliaikaisesti korvaava todistus, joka on muun maan kuin Suomen myöntämä
  • Kelan myöntämä eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa
  • passi
  • muut henkilöllisyys- ja hoito-oikeustodistukset
  • lomakkeet E112 ja S2, kun kyseessä on hoitoon hakeutuminen julkiseen terveydenhoitoon. Lomake E112 tai S2 on toisen valtion myöntämä ennakkolupa asiakkaalle, joka hakeutuu hoitoon Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Lomakkeessa tulee olla allekirjoitus ja asianmukaiset leimat.

Hoito-oikeustodistuksen on oltava voimassa hoidon antamishetkellä. Lisäksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Jos on perustellusti syytä epäillä hoito-oikeustodistuksen aitoutta, sitä ei tarvitse hyväksyä. Tällaisessa tapauksessa julkinen terveydenhuolto ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen hoito-oikeuden selvittämistä varten.

Lue lisää