Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Kortista kaksi vakiomallia
Kortin korvaava todistus
Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC) on käytössä EU- ja Eta-valtioissa ja Sveitsissä. Kortin myöntää valtio, joka vastaa asiakkaan sairaanhoitokustannuksista. Kortti myönnetään kyseisen maan virallisella kielellä. Kortin tietosisällöt ovat samat eri maiden korteissa.

Kun asiakas esittää kortin tai sen väliaikaisesti korvaavan todistuksen, hänellä on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla. Lisäksi hänellä on oikeus saada jälkikäteen Kelasta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon palveluista, sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista ja lääkeostoista apteekissa.

Kortti on henkilökohtainen. Alaikäisellä lapsella tulee olla oma kortti. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin on oltava voimassa hoidon antamishetkellä.

Vastasyntynyt lapsi voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa äidin eurooppalaisella sairaanhoitokortilla vain, jos kyseessä on synnytyksessä tai välittömästi sen jälkeen tarvittava hoito (esim. keskosen tehohoito). Jos kyse on muusta hoidosta, lapsella tulee olla oma eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sen väliaikaisesti korvaava todistus, jota pyydetään lapsen toimivaltaisesta maasta.

Asiakas, joka asuu pysyvästi Suomessa ja on Suomessa sairausvakuutettu, käyttää Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia vain ulkomailla. Kortti ei korvaa Kela-korttia.

Kortista kaksi vakiomallia

Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista on olemassa kaksi vakiomallia. Kortti voidaan myöntää joko yhdistettynä kansalliseen sairausvakuutuskorttiin tai erillisenä korttina. Molemmat kortit ovat ulkonäöltään samanlaisia ja sinisen sävyisiä.

Esimerkki: Erillinen eurooppalainen sairaanhoitokortti (Suomi, Kelan myöntämä)

Erillinen eurooppalainen sairaanhoitokortti (Suomi, Kelan myöntämä) etupuoli Erillinen eurooppalainen sairaanhoitokortti (Suomi, Kelan myöntämä) kääntöpuoli

Esimerkki: Sairausvakuutuskorttiin yhdistetty eurooppalainen sairaanhoitokortti (Italia, Lombardian alue) kelpaa hoito-oikeustodistuksena.

Sairausvakuutuskorttiin yhdistetty eurooppalainen sairaanhoitokortti etupuoli (Italia, Lombardian alue) kelpaa hoito-oikeustodistuksena Sairausvakuutuskorttiin yhdistetty eurooppalainen sairaanhoitokortti kaantopuoli (Italia, Lombardian alue) kelpaa hoito-oikeustodistuksena

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin oikeassa yläkulmassa on kortin myöntäneen valtion kaksikirjaiminen maatunnus. Kortin oikeassa alakulmassa on päivämäärä, jolloin kortin voimassaolo päättyy. Kortin voimassaoloajan päättää kortin myöntävä valtio. Voimassaoloaika vaihtelee maittain. Joidenkin valtioiden myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti voi sisältää myös elektronisen sirun.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei pidä sekoittaa Euroopan komission myöntämään korttiin (EIHIC) tai Tsekin tai yksityisten vakuutusyhtiöiden myöntämiin sairausvakuutuskortteihin.

Kortin korvaava todistus

Eurooppalainen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus on käytössä EU- ja Eta-valtioissa ja Sveitsissä. Todistuksen myöntää valtio, joka vastaa asiakkaan sairaanhoitokustannuksista. Todistus voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos korttia ole mahdollista toimittaa pyydetyssä ajassa.

Kortin väliaikaisesti korvaava todistus vastaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kun asiakas esittää todistuksen, hänellä on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla. Lisäksi hänellä on oikeus jälkikäteen saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon palveluista, sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista ja lääkeostoista apteekissa.

Kortin väliaikaisesti korvaava todistus on A4-kokoinen paperinen asiakirja, joka on voimassa rajoitetun ajan. Jokainen valtio myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen omalla kielellään. Asiakirjassa on todistuksen myöntävän maan tunnus, kortin haltijan henkilötiedot, sairausvakuutuslaitoksen tai sairauskassan tunnistenumero, eurooppalaisen sairaanhoitokortin tunnistenumero sekä kortin viimeinen voimassaolopäivä. Asiakirjan alaosassa on todistuksen

  • voimassaolon alkupäivä
  • päättymispäivä
  • antopäivä
  • sekä allekirjoitus ja leima.

Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin muissa EU- tai Eta-valtioissa tai Sveitsissä vakituisesti asuville eläkkeensaajille, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa. Eläkkeensaaja käyttää korttia asioidessaan Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Kortin esittämällä eläkeläinen saa kaiken tarvitsemansa hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin kunnassa asuvat henkilöt.

Kortilla eläkkeensaaja saa Suomessa apteekissa suorakorvauksen lääkeostoista. Suorakorvauksen voi saada myös yksityisen terveydenhuollon palveluista sekä ambulanssikuljetuksesta.

Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti on etupuolelta sininen. Kortin kääntöpuoli on limenvihreä.  Kortti sisältää tiedon asiakkaan oikeudesta sairaanhoitoon Suomessa ja muissa EU- ja Eta-valtioissa ja Sveitsissä.

Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti etupuoli Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti kääntöpuoli

Lue lisää