Hoito yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityiseen terveydenhuollon on annettava palveluita toisessa EU-maassa vakuutetulle asiakkaalle samoin perustein kuin Suomessa asuville. Asiakkaalta tulee periä hoidosta yksityisen terveydenhuollon määrittämä hinta, jonka tulee olla sama kuin Suomessa asuville henkilöille. 

Oikeus korvaukseen

Oikeus saada korvausta Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta voi perustua EU-lainsäädäntöön, kansainväliseen sopimukseen tai kansalliseen lainsäädäntöön. Korvaus voidaan maksaa joko asiakkaalle itselleen tai palveluntuottajalle, riippuen siitä, mihin henkilöryhmään asiakas kuuluu ja minkälainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja voi myöntää asiakkaalle suorakorvauksen vain silloin, kun asiakas esittää voimassa olevan Kela-kortin tai eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Muissa tilanteissa asiakas maksaa itse hoidon kustannukset ja hakee korvausta jälkikäteen Kelasta. Asiakkaan oikeus sairaanhoitokorvauksiin riippuu

  • mistä maasta hän on tullut Suomeen
  • missä tarkoituksessa hän on tullut Suomeen
  • missä tilanteessa hän on saanut sairaanhoitoa.

Ennakkolupaa ei käytetä yksityisessä terveydenhuollossa

EU-lainsäädännön mukaista ennakkolupamenettelyä voidaan käyttää Suomessa vain julkisessa terveydenhuollossa. Vaikka yksityiseen terveydenhuoltoon hoitoon hakeutuvalla asiakkaalla olisi hoitoa varten ennakkolupa (E112/S2), hän maksaa ensin itse kaikki hoidon kustannukset. Asiakas voi hakea kustannuksista jälkikäteen korvausta Kelasta tai ennakkoluvan myöntäneeltä maalta.

Lue lisää